Oferta d’Ocupació Pública i noves Borses d’Ocupació Temporal fins al 3 de juliol

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • La inscripció s’ha de realitzar només de forma telemàtica, no admetent-se la possibilitat de fer-ho de forma presencial en paper
  • El procés de selecció conjunt és de 136 llocs de treball i correspon als anys 2019, 2018 i 2017

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cerará el procés de presentació de sol·licituds a la seua Oferta d’Ocupació Pública i les noves Borses d’Ocupació Temporal el divendres 3 de juliol. Les 136 places que s’oferixen corresponen a diferents llocs de treball en Metrovalencia i TRAM d’Alacant.

A causa de la situació actual i a les recomanacions sanitàries la inscripció es realitza únicament de forma telemàtica, eliminant la possibilitat de fer-ho de forma presencial en paper com estava previst en un principi. Per a tots el que interessa la informació està disponible en www.fgv.es.

En esta oferta, que correspon als anys 2019, 2018 i 2017, s’inclouen els llocs per a fer front a les necessitats de personal, derivades de l’aplicació de la Llei 7/2018 de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana i de la posada en marxa del servici nocturn de Metrovalencia.

FGV ha reservat un mínim exigit per Llei d’un 7% per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i un altre per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A més, i a fi de promoure la igualtat efectiva de gènere, es tindrà en compte el que preveu l’II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d’aplicació en les Ofertes d’Ocupació Públic i les seues convocatòries, que establix com un dels criteris de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera menys representat en l’empresa.

Places previstes

Les 106 places previstes corresponents a 2019 són: 21 agents d’estació per a València; 27 maquinistes tramvia i 33 maquinistes metro per a València; 8 maquinistes Alacant; 8 oficials per als tallers de València; un oficial de Línia de tramvia a València; un cap d’estació operador d’Atenció al Viatger per a València; 5 places de cap de circulació a Alacant; un agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant; i un cap d’instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Respecte a l’oferta de 2018, la relació de posats a cobrir és la següent: 4 oficials per a Taller Machado; 3 oficials per a Tallers de València Sud; 3 maquinistes depòsit Tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials zelador de línia electrificada; 1 oficial de subestacions i telecomandament.

Les corresponents a 2017 inclouen: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials per a tallers Machado; 2 oficials per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea; i 1 factor de circulació en Creueta.

24 noves Borses d’Ocupació Temporal

Esta convocatòria està la seua vegada acompanyada de la constitució de diferents Borses d’Ocupació Temporal, de manera que amb les persones que hagen superat els processos selectius però no hagen obtingut plaça, es constituiran 12 Borses, que correspondran a la categories següents: Maquinistes Alacant i València; Caps/és de Circulació València i Alacant (categoría professional Factor/a de Circulació); Oficia-les/és d’ofici Taller València; Oficials/as de Subestacions i Telecomandaments València; Oficials/as Zeladors/as de Línia Electrificada València; Agents d’Estacions València; Caps/és d’Estació OAV València; Agents USI d’intervenció Alacant; Oficials/as Principals de Línies Tramviàries València; i Caps/és d’Equip Instal·lacions Elèctriques i Automatismes València.

Al seu torn, FGV ha previst la convocatòria d’altres 12 Borses d’Ocupació Temporal amb què atendre altres necessitats conjunturals en aquells llocs no inclosos en les Ofertes d’Ocupació Públic però la cobertura de les quals és necessària per a garantir la normal prestació del Servici Públic.

Estes 12 borses corresponen a : Encarregades/vos de Subestacions i Telecomandaments en València i Alacant; Oficia-les/és d’Ofici de Taller a Alacant; Ajudants/as de Via en València i a Alacant; Muntadors/as d’Instal·lacions Elèctriques i Automatismes (MIEA) en València; Especialistes de Telecomunicacions en València; Agents d’Estacions a Alacant; Agents USI d’intervenció en València; Informadors/as-Agente d’Estacions en València; i Auxiliars d’Administració en València i Alacant (amb bossa específica per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual).

Les Borses resultants d’estos processos substituiran i anul·laran a les que, per a les mateixes categories o llocs de treball i demarcacions provincials es van constituir segons anunci de 3 de maig de 2017, publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017.