Consejo de Administración de FGV- Abril 2019
  • En el Consell d’Administració s’han analitzat els comptes del passat any amb una millora del 1,84% en els resultats
  • El marge de cobertura del passat any es situa en un 61,05% que suposa un increment del 2,05 % respecte a l’any anterior

En el Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), presidit per la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, s’han analitzat els comptes anuals de l’entitat, corresponents a l’exercici 2018, així com l’informe de gestió i l’informe de compliment d’obligacions de caràcter financer.

Segons estes dades, l’exercici s’ha tancat consolidant els registres obtinguts en els últims anys. Els Ingressos Operatius han ascendit a 70,75 milions d’euros que suposen un increment del 7,27% respecte a 2017.

L’increment d’ingressos és conseqüència del resultat obtingut en el balanç de viatgers registrat per FGV que amb 78.323.520 usuaris acumulats suposa un increment del 5,35% respecte a l’exercici anterior, que equivalen a 3.974.650 passatgers més. dels més de 78 milions de viatgers comptabilitzats, 11.054.418 corresponen al TRAM d’Alacant i 67.269.102 a Metrovalencia.

En relació amb els Gastos d’Explotació, l’empresa pública ha tancat l’exercici 2018 amb una assignació per al seu funcionament de 115,88 milions d’euros. En l’apartat d’inversions l’exercici es va tancar amb 45,5 milions d’euros destinats a esta finalitat.

A més, per segon any consecutiu, s’han millorat els resultats anuals, esta vegada en 1,8 milions d’euros el que suposa una millora del 1,84%.

Com a conseqüència d’estos resultats, el marge de cobertura operatiu de FGV ha millorat respecte a l’exercici anterior. En 2018 s’ha aconseguit un 61,05 % que representa un increment del 2,05% respecte a 2017.

En esta legislatura de 2015 a 2018 s’ha aconseguit millorar este resultat en un 14,14%, ja que en 2015 el marge de cobertura es va situar en un 53,49 % i en 2018 ha sigut d’un 61,05 %.

En este mateix període s’han incrementat els ingressos operatius en un 14,01%, s’han reduït els gastos operatius en un 0,11% i s’ha millorat el resultat de l’exercici en un 36,01 % el que suposa que les pèrdues s’han reduït en 54,3 milions d’euros.

Este resultat s’ha aconseguit gràcies a l’evolució positiva experimentada en el nombre de viatgers registrats que ha passat dels 70,97 milions de 2015 als 78,32 milions de 2018, i que representa un increment d’un 10,35%.

El marge de cobertura s’obté de la divisió entre els ingressos operatius (bitllets més ingressos accessoris com a publicitat, lloguer espais comercials, etcètera) i els gastos operatius (els gastos de funcionament generals exceptuant l’amortització i el gasto financer), pel que al ser major este percentatge es reduïx la diferència entre ingressos que augmenten i els gastos que disminuïxen.

En esta mateixa sessió del Consell d’Administració de FGV s’ha aprovat el contingut del Codi Ètic i l’Estatut de l’Auditoria Interna de l’empresa.

El Codi d’Ètica inclou dos components essencials: Principis que són rellevants i necessaris per a la professió i pràctica de l’auditoria interna; i regles de conducta, que descriuen les normes de comportament que s’espera que complisquen els auditors interns.

Per la seua banda l’Estatut de l’Auditoria Interna és un document formal escrit que definix el propòsit, autoritat i responsabilitat d’Auditoria Interna, establint la posició i àmbit d’actuació que exercix dins de l’entitat per a l’execució dels treballs de la seua competència.