Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies, Notícies TRAM, RSC.

  • Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les mesures incloses en el Pla d’Accessibilitat Universal que està elaborant l’empresa.
  • Les portes queden diferenciades en roig de la resta de la unitat, per la qual cosa es facilita la seua identificació per a accedir al vehicle

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) senyalitzarà les portes d’accés a les unitats de metre que circulen en la seua xarxa de Metrovalencia i tramvies de TRAM d’Alacant que estan habilitades per a persones de mobilitat reduïda, amb l’objectiu millorar les condicions d’accessibilitat d’aquests col·lectius i facilitar la seua identificació per les persones amb discapacitat visual. La senyalització es realitzarà tant en l’interior com en l’exterior, en aquest últim cas en els colors corporatius de les dues explotacions (roig i taronja, respectivament).

Es tracta d’una iniciativa que desenrotlla FGV com a part del Pla d’Accessibilitat que està elaborant i que s’aplicarà per fases, ja que el parc mòbil d’unitats de metre que circulen en València i la seua àrea metropolitana és de 62 trens. En aquesta primera fase es realitzarà la senyalització de 4 unitats en Metrovalencia i 3 en TRAM d’Alacant, que servirà per a valorar el seu impacte i aplicar les conclusions i correccions a la resta de vehicles.

Per a la senyalització de les portes s’utilitzen vinils amb unes característiques específiques per a garantir la seua finalitat, durabilitat i seguretat. FGV ja compte en Metrovalencia amb les 25 unitats de tramvia de la sèrie 3.800, recentment renovades, amb aquesta identificació.

El Pla d’Accessibilitat Universal de FGV forma part de les mesures impulsades per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que dirigeix María José Salvador, per a millorar l’atenció i el servici que es presta des de FGV als usuaris de Metrovalencia i TRAM d’Alacant.

El futur pla que compta amb les aportacions d’entre altres entitats com l‘ONCE i CERMI es basarà en els principis d’autonomia, igualtat, seguretat i comoditat per al client. Amb la idea de tindre un dels plans d’accessibilitat en matèria de transport més modern, avançat i participatiu.

Junt amb aquest estudi, FGV emprendrà una sèrie d’accions des de la Direcció de Clients i Accessibilitat per a millorar les condicions de la xarxa. Entre les mesures proposades s’ha inclòs l’elaboració d’una enquesta específica de valoració, que també comptarà amb les aportacions dels clients i entitats representatives d’aquests col·lectius.

Al seu torn FGV desenrotllarà un prototip d’estació i tren amb “accessibilitat perfecta”, realitzarà una anàlisi comparativa amb altres explotacions ferroviàries i elaborarà un pla específic de formació per als treballadors de l’empresa.

Condicions d’accessibilitat dels trens de Metrovalencia

Les unitats de metre de la sèrie 4.300 de Metrovalencia estan adaptades al Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels modes de transports per a persones amb discapacitat.

Per a complir amb el Reial Decret, les unitats compten amb una zona PMR amb suport lumbar, per a cap i esquena, les portes d’algunes d’aquestes unitats s’han pintat exteriorment de blanc i interiorment de color pistatxo per a facilitar la seua localització i estan proveïdes d’un dispositiu antiempresonament.

A més, en les portes d’accés als viatgers, s’ha muntat un pilot exterior de localització de la porta accessible per a les persones amb discapacitat sensorial, un pilot exterior i un altre interior indicatius d’obertura i tancament de la porta per a persones amb deficiència auditiva i un dispositiu sonor indicatiu d’obertura i tancament de portes per a persones amb deficiència visual.

Els metres també posseïxen el símbol SIA (Símbol Internacional d’Accessibilitat) en l’interior i exterior de les portes accessibles, així com en el frontal de la unitat, s’ha instal·lat una franja groga en el sòl en la zona del bord de la porta i s’han substituït els actuals polsadors de “Parada sol·licitada” per altres més gran que s’accionen amb la palma de la mà, conforme al dictat del referit Reial Decret.