Fent Empresa - Técnicas ferroviarias trabajando en el Puesto de Mando de FGV

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM, RSC.

  • Aquest distintiu l’ha concedit la direcció general de l’Institut dels Dones i per la Igualtat de Gènere de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
  • L’empresa pública disposa d’un servei amb funcions en matèria d’Igualtat per a reforçar i potenciar la seua implantació

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha rebut el reconeixement “Fent Empresa. Iguals en oportunitats” que atorga la direcció general de l’Institut dels Dones i per la Igualtat de Gènere de la Vicepresidència i Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives.

Aquest certificat s’ha rebut com a resultat de la concessió del visat del Pla d’Igualtat de l’empresa pública, en vigor entre 2019 i 2024.

Aquesta distinció s’entrega a aquelles empreses que presenten un Pla d’Igualtat que permet corregir les desigualtats de gènere, incorporar mesures innovadores per a afavorir la igualtat i proporcionar recursos que faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral del seu personal.

Amb aquest reconeixement, FGV rep un suport a la seua labor, igual que altres empreses de la Comunitat Valenciana, que destaquen per l’aplicació de polítiques d’igualtat. FGV pot utilitzar el segell “Fent Empresa. Iguals en oportunitats” durant la vigència del Pla d’Igualtat visat.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha valorat “molt positivament” la distinció que s’ha entregat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i ha indicat que l’empresa “continua avançant en la bona direcció en matèria d’igualtat de gènere i d’oportunitats”.

L’actual Pla d’Igualtat de FGV, vinculat al XIII Conveni Col·lectiu, conté 69 mesures d’aplicació en diferents àrees de gestió. Per a vetlar pel seu compliment s’ha constituït la comissió de seguiment del pla, que és paritària i està integrada per representants de les diferents seccions sindicals signants del mateix i de l’empresa.

La comissió ha aprovat el calendari d’aplicació i els indicadors per a observar el grau de compliment de cada mesura. Des d’aquest òrgan, que es reuneix trimestralment, s’impulsen mesures i objectius per a desenvolupar accions en aquesta matèria.

FGV compta des de 2016 amb un servei específic d’igualtat, amb funcions a València i a Alacant. Aquest servei se suma a les iniciatives empreses per l’empresa pública per a reforçar i potenciar les accions en matèria d’igualtat de gènere.

En el cas de detectar qualsevol situació de desigualtat, aquest servei proposa les accions correctores a fi d’aconseguir la seua erradicació, desenvolupant també una labor permanent d’assessorament als diferents departaments sobre el compliment de les lleis relacionades amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Etiquetes: