Publicat
Arxivat com Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM, RSC.

  • Les auditories externes reconeixen la labor realitzada en el compliment de la normativa ambiental vigent
  • Aenor ha verificat també l’adaptació del sistema de gestió ambiental de l’empresa pública a la nova versió de la norma ISO

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha superat amb èxit les recents auditories externes realitzades per a la renovació de la seua certificació ambiental ISO 14001 en el servici de transport públic ferroviari que presta a Alacant i València, la qual cosa li ha valida l’entrega per part d’Aenor de la dita certificació.

Estes auditories reconeixen la labor duta a terme per l’empresa pública en el rigorós compliment de la normativa ambiental, prevenció de la contaminació i millora contínua en l’àmbit del medi ambient.

En la present ocasió, s’ha donat la circumstància que, a més de renovar la certificació ja existent, AENOR també ha verificat l’adaptació del sistema de gestió ambiental de FGV a la nova versió de la norma ISO 14001:2015, resultant també favorable esta adaptació.

Com principals novetats d’esta nova versió de la norma ISO 14001 en la que FGV ha verificat el seu compliment cal destacar la definició del context en què opera l’organització; la demostració de lideratge i compromís en el sistema de gestió ambiental; i l’alineació de l’esmentat sistema de gestió ambiental amb l’estratègia definida per l’organització.

Així mateix, s’ha de documentar-se per a l’organització una avaluació de riscos i oportunitats des de la perspectiva ambiental; l’avaluació d’aspectes ambientals ha d’adaptar-se tenint en compte la perspectiva del cicle de vida dels productes o servicis oferits; i s’han d’establir obligacions de compliment per a les necessitats i expectatives de les parts interessades.

La Norma 14001 sistematitza, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen en cada una de les activitats que es desenrotllen en l’organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics. Per al compliment d’esta norma es definix un Pla de Gestió Ambiental anual i uns indicadors per al seu seguiment i control.

Durant el procés d’auditoria es determina la conformitat del Sistema de Gestió Ambiental, el compliment dels requisits legals, reglamentaris i contractuals aplicables i l’eficàcia del dit Sistema de Gestió, per a assegurar que el client puga tindre expectatives raonables en relació al compliment dels objectius i, quan corresponga, identificar possibles àrees de millora.

En esta ocasió, i per tractar-se d’una auditoria de seguiment, s’han auditat els centres del Taller València Sud, Instal·lacions Fixes i Taller Machado, a València; i el Taller El Campello i l’edifici administratiu de la Marina, a Alacant.

La consecució d’esta certificació, la primera obtenció de la qual es va produir en 2010, estava inclosa en la Declaració de Sostenibilitat de 2006, en la que es  arrepleguen una sèrie de compromisos a complir per FGV, com l’oferiment d’un servici per a totes les persones; ser eficaços en la gestió; potenciar la intermodalitat amb mitjans de transport no contaminants; garantir la màxima seguretat dels viatgers en els desplaçaments; optimitzar els consums energètics; integrar els traçats en el seu entorn urbà; promocionar iniciatives per a afavorir la participació dels clients; promoure la integració i igualtat entre el personal i viatgers; i afavorir la participació de l’empresa en fòrums sostenibles.