Publicat
Arxivat com Corporatiu, Corporativo, Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM, RSC.

  • La utilització d’aigua ha descendit un 45%, la de paper un 39% i la creació de residus un 25% entre 2009 i 2016
  • Les disminucions han suposat per a l’empresa un estalvi econòmic i mediambiental en la gestió de Metrovalencia i del TRAM d’Alacant

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha aconseguit reduir el seu consum d’aigua un 45,16%, de paper un 38,89% alhora que ha disminuït la generació de residus perillosos un 25,27% durant el període 2009-2016. Aquest assoliment es deu a les diverses accions que l’empresa pública està duent a terme des de fa diversos anys en matèria de desenvolupament sostenible, la qual cosa ha suposat un important estalvi econòmic i mediambiental en la seua gestió de les xarxes de Metrovalencia i TRAM d’Alacant.

Pel que fa a les dades comparatives 2015-2016, el consum d’aigua s’ha reduït un 7,07%. L’empresa destina l’ocupació d’aquest recurs natural a qüestions relacionades amb la neteja d’estacions i oficines, amb la neteja de trens en els safaretjos i amb el seu ús industrial. En aquest sentit, la reducció en la seua utilització s’ha produït gràcies a l’increment de controls de fugides, a través de la sectorització, a la instal•lació de comptadors i a les revisions periòdiques. A més, des de fa una dècada l’empresa empra un sistema de reutilització de l’aigua en els tallers de Tarongers (València) i El Campello (Alacant).

Quant al paper (A3 i A4), en el període de 2015 – 2016 FGV ha reduït la seua utilització un 4,37%. Aquesta disminució es deu, entre altres factors, a la substitució del suport en paper pel format electrònic per al desenvolupament de gestions administratives i per a l’elaboració de documents. Així mateix, cal assenyalar l’augment de la impressió a dues cares en detriment de la impressió a una sola cara.

Els diversos departaments de l’empresa pública empren de forma majoritària el paper reciclat, la qual cosa implica una reducció considerable del cost ambiental que es deriva de l’ús d’aquest material comú d’oficina.

Respecte dels residus perillosos, l’empresa autonòmica ha disminuït la seua generació un 27,52% entre 2015 i 2016. Dins del grup de residus perillosos que genera FGV, com a resultat de la seua activitat empresarial, es troba l’oli industrial usat; el material absorbent i els envasos contaminats; els tubs fluorescents i els filtres d’oli usats; el dissolvent orgànic no halogenat; i l’aigua amb pintures (neteja de grafits).

També s’inclouen els greixos i residus pastosos contaminats; les bateries de plom i de Ni/Cd usades; els llots de pintura i vernís; la solució aquosa de neteja contaminada; el fluid refrigerant usat; els residus d’aparells elèctrics i electrònics i els envasos d’aerosols usats.

En aquest sentit, el descens d’aquests residus es deu a diverses causes conjunturals, com la disminució en la generació de dissolvent usat, atés que s’ha optimitzat el nombre de màquines rentapeces i s’ha realitzat la substitució del líquid de neteja. Així mateix, també s’han substituït les antigues unitats de tren (3.700) per unes altres que més modernes que generen menys residus en el seu manteniment (4.300), i s’empren matèries primeres menys contaminants i amb una major vida útil, per la qual cosa es genera menys residu en el temps.

FGV té un decidit compromís pel desenvolupament sostenible, que s’ha concretat en l’elaboració de diferents accions, com les abans esmentades, que s’emmarquen en la Declaració de Sostenibilitat i en l’adhesió a la Carta de Sostenibilitat de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP).