Se reactiva la Oferta de Empleo Pública

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • La inscripció s’ha de realitzar només de forma telemàtica, no admetent-se la possibilitat de fer-ho de forma presencial en paper
  • El procés de selecció conjunt de 2019, 2018 i 2017 és de 136 llocs de treball

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha reactivat els processos selectius per als ingressos derivats de les Ofertes d’Ocupació Públic de FGV dels anys 2017, 2018 i 2019 i per a la constitució de noves Borses d’Ocupació Temporal, les bases de la qual es van publicar al febrer d’enguany en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) però que es van haver d’ajornar amb motiu de la crisi sanitària i l’estat d’alarma pel coronavirus.

A causa de la situació actual i a les recomanacions sanitàries per la crisi, es produiran alguns canvis, com que la inscripció es realitze únicament de forma telemàtica, eliminant la possibilitat de fer-ho de forma presencial en paper com estava previst en un principi.

En l’oferta s’inclouen els llocs per a fer front a les necessitats de personal, derivades de l’aplicació de la Llei 7/2018 de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana i de la posada en marxa del servici nocturn de Metrovalencia.

A l’oferta de 106 places corresponent a 2019, cal sumar les 15 places de 2018 i les 15 de 2017, per la qual cosa FGV llançarà un procés de selecció conjunt en 2020 per a un total de 136 llocs de treball per a València i Alacant.

FGV ha reservat un mínim exigit per Llei d’un 7% per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i un altre per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A més, i a fi de promoure la igualtat efectiva de gènere, es tindrà en compte el que preveu l’II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a criteris generals d’aplicació en les Ofertes d’Ocupació Públic i les seues convocatòries, que establix com un dels criteris de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera menys representat en l’empresa.

Places previstes

Les 106 places previstes corresponents a 2019 són: 21 agents d’estació per a València; 27 maquinistes tramvia i 33 maquinistes metro per a València; 8 maquinistes Alacant; 8 oficials per als tallers de València; un oficial de Línia de tramvia a València; un cap d’estació operador d’Atenció al Viatger per a València; 5 places de cap de circulació a Alacant; un agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant; i un cap d’instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Respecte a l’oferta de 2018, la relació de posats a cobrir és la següent: 4 oficials per a Taller Machado; 3 oficials per a Tallers de València Sud; 3 maquinistes depòsit Tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials zelador de línia electrificada; 1 oficial de subestacions i telecomandament.

Les corresponents a 2017 inclouen: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials per a tallers Machado; 2 oficials per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea; i 1 factor de circulació en Creueta.

Les persones interessades poden obtindre més informació en la pàgina web de FGV (www.fgv.es).