Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • Desconvocades les mobilitzacions previstes per als dies 5, 6, 8, 9, 10, 12 del present mes
  • El director gerent considera que el treball realitzat i els esforços que està realitzant l’empresa han permés posar fi a les aturades i que es reprenga la negociació del Conveni Col·lectiu

El director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Juan Andrés Sánchez Jordán, ha mostrat la seua “satisfacció” i ha valorat “molt positivament” l’esforç realitzat de diàleg i negociació perquè finalment els sindicats hagen acceptat la proposta de l’empresa que soluciona el conflicte del personal de circulació i conducció de Metrovalencia i TRAM d’Alacant. “Es posa així fi a una situació que estava perjudicant injustament els usuaris de València i Alacant, que eren els que més estaven patint les aturades dia rere dia”, ha indicat.

El principi d’acord aconseguit el passat 22 de desembre entre la Direcció FGV i el Comité de Vaga del personal de circulació i conducció de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, compost pels sindicats UGT, CCOO, SIF i SCF, ha sigut ratificat per les assemblees de treballadors i comporta, com a primera conseqüència, la desconvocatòria de les aturades previstos per al present mes de gener en el metro de València i en la xarxa del TRAM d’Alacant.

Sánchez Jordán ha destacat que, al final, “l’esforç de diàleg i la voluntat d’arribar a un acord per part de FGV i la Conselleria d’Habitagte, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha fet possible obtindre el consens necessari per al cessament d’unes mobilitzacions que s’han prolongat en excés en el temps de forma injusta”.

En opinió del director gerent, “totes les parts han eixit beneficiades amb l’acord, la normalitat tornarà al servici, s’han contemplat mesures justes i s’ha desbloquejat la negociació del XIII Conveni Col·lectiu que estava suspesa mentres duraren les aturades”.

D’esta manera, se suprimixen les parades planificats pels sindicats per als dies 5, 6, 8, 9, 10 i 12 en Metrovalencia, la qual cosa permetrà, per exemple, oferir amb normalitat el dia 5 els servicis especials amb motiu de la Cavalcada de Reis de València i les últimes compres nadalenques. En el TRAM d’Alacant no es produiran les mobilitzacions anunciades per a les jornades 5, 6, 8, 10 i 12.

L’acord aconseguit arreplega les propostes inicials que va plantejar l’empresa que contemplen millores de les condicions de treball del col·lectiu del personal de conducció i circulació. Entre les propostes incloses s’amplia en dos dies la formació anual del personal de circulació, que es fixa ara en quatre jornades i oferix abonar els gastos ocasionats pels desplaçaments per a la realització de la formació i dels reconeixements mèdics i proves per al manteniment de les habilitacions. Actualment, estos desplaçaments no s’abonen.

Així mateix, s’establixen nous terminis per a realitzar una nova avaluació psicològica, a fi d’obtindre o renovar el certificat en l’habilitació: 1 any per a les avaluacions d’inici i 3 mesos per a la renovació.

A més, es garantix que en un termini màxim de 24 hores tindrà lloc la reubicació d’un agent que haja resultat “no apte” en una renovació de l’habilitació, durant el temps que medie fins a la següent avaluació. En este sentit, si en eixe termini no s’ha pogut concretar una vacant adequada, es li reubicarà en un lloc d’Atenció al Client sempre que no existisca un lloc pròxim a la seua residència laboral i el treballador afectat opte per això.

D’altra banda, s’establix un descans de 10 minuts cada 2 hores per als Reguladors del LLoc de Comandament en aquelles situacions denominades “degradades” en les que no càpia realitzar pauses per a previndre fatiga física, visual i mental, i que la duració mínima de la jornada diària s’establisca en 6 hores, incloent els temps de presa i deixe corresponents. En el cas que fora menor, es computaran dites 6 hores com a jornada d’eixe dia.

Entre altres qüestions plantejades, s’estipula un límit màxim de 8 dies continuats de treball en cicles diürns i 4 dies de treball nocturns consecutius, excepte en el cas dels maquinistes de tracció dièsel, en els que no es podran superar els 5 dies consecutius de treball més la Brigada d’Atenció Permanent. Ambdós límits podran superar-se fins als 10 dies sempre que siga per voluntat del treballador o transitòriament en supòsits de servicis especials (Fogueres, Falles, Sant Joan…) programats fins que s’establisca una nova regulació sobre els mateixos.

Quan per algun motiu haja de superar-se la jornada ordinària diària, a partir de l’1 de gener de 2018 no es podran realitzar més de 10 hores, incloent les hores extres, enfront de les 12 hores actuals. Este límit es fixarà en 9 hores i 30 minuts a partir de l’1 de gener de 2019.

Finalment, la Direcció de l’empresa s’ha compromés a la revisió del Reglament Disciplinari de FGV, en el si de la Comissió Negociadora del XIII Conveni Col·lectiu de FGV, que haurà d’adequar el Reglament de Faltes i Sancions de FGV al règim sancionador que determine la futura Llei de la Generalitat de Seguretat Ferroviària, que actualment es troba en tramitació parlamentària. Eixa adequació contemplarà els supòsits de concurrència normativa per a evitar situacions de doble imposició en casos de responsabilitat penal, civil i administrativa. Tot això, a fi de regular i adaptar en el conveni col·lectiu de FGV a les garanties jurídiques en termes semblants a les estipulades en altres explotacions ferroviàries i sempre d’acord amb la normativa legal vigent.