Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • El pressupost en València ascendix a 4.420.535,48 euros, IVA exclòs,
  • El pressupost d’Alacant ascendix a 1.038.026 euros, IVA exclòs

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicat, segons publica hui el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), el servici de vigilància i protecció a clients, agents, instal·lacions i material mòbil de la xarxa de Metrovalencia. L’import ascendix a 4.420.535,48 euros, IVA exclòs. El contracte té vigència fins al 31 de desembre del 2017, cabent la possibilitat de pròrroga per un període d’un any a comptar de l’1 de gener de 2018.

El mateix contracte, adjudicat a l’empresa Garda Servicis de Seguretat, S.A., es dividix en tres lots: vigilància del complex de València Sud i dels tallers Machado i Tarongers; vigilància d’estacions subterrànies, estacions superfície i unitats tramviàries; i vigilància parades tramvia i unitats tramviàries.

Respecte al contracte anterior, s’han ampliat el nombre d’hores en un 12,3 per cent, passant de 199.565 a 224.286 hores. Amb este nou contracte FGV fa front a l’augment del nombre d’incidències de seguretat respecte a anys anteriors, ja que en 2014 es van registrar un total de 5.497 i en 2015 es van aconseguir fins a 7.347. Les incidències registrades són variades podent donar-se des d’agressions a alarmes, apedregaments, enrotllaments, auxili a persones accidentades, col·lisions, grafitis, incidències en l’explotació, robatoris/afanades, control de frau (viatgers sense bitllets), etcètera, i l’obertura de noves línies, com és el cas de la línia 9 amb destinació a  Riba-roja del Túria.

El procés d’adjudicació es  ha realitzat segons els principis establits en la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, com són la legalitat, estabilitat pressupostària, transparència, eficàcia, eficiència, economia i servici a l’interés general.

Al seu torn, FGV va adjudicar recentment els servicis de vigilància i protecció de clients, agents, instal·lacions, material mòbil i dependències del TRAM d’Alacant, també a l’empresa Garda Servicis de Seguretat, S.A, per un muntant de 1.038. 026,46 euros, IVA no inclòs. Este contracte estarà en vigor tot l’any 2017, de gener a desembre, amb la possibilitat de pròrroga per un període d’un any de duració, a comptar de l’1 de gener de 2018, fins al final del dit exercici.

La proposta part d’un servici de 9.232 hores des del 22 d’octubre al 31 de desembre d’enguany, i de 49.923 hores per a 2017. En total, el servici a prestar en el futur contracte seran 59.155 hores, la qual cosa significa un increment del 20 per cent respecte a contractes anteriors.