Publicat
Arxivat com Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia.

Ferrocarrils de la Generalitat València (FGV) ha licitat la contractació de l’assistència tècnica per als servicis d’inspecció i auscultació dels túnels i estacions subterrànies de la xarxa de Metrovalencia per un valor inicial de 462.280 euros, IVA inclòs, segons ha publicat hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’objectiu és realitzar les actuacions necessàries en els 27 km de túnel i 35 estacions subterrànies per a conéixer l’estat actual de les instal·lacions que, en alguns casos com a les Línies 1 i 2, compten amb 30 anys d’antiguitat. Amb posterioritat es duran a terme les mesures correctives pertinents.

L’empresa considera que, després del període prolongat d’ús d’un túnel ferroviari urbà, cal conéixer l’estat en què es troba la infraestructura, sent un dels principals objectius d’este treball, el examinar i determinar l’origen de les possibles fisures observades en ‘hastiales’, ‘bóvedas’ i estacions, a fi de definir el procediment de reparació més adequat.

Els tècnics creuen convenient realitzar un treball d’auscultació de l’esmentada infraestructura, que puga determinar la geometria actual dels túnels, a fi de comptar amb la informació inicial de referència i poder realitzar un seguiment periòdic, per a poder dur a terme un pla correcte de manteniment de la infraestructura de les línies, abordant amb la informació i inspecció periòdica que es vaja realitzant les mesures correctores a seguir en funció de cada cas.

L’auscultació inclourà també un reconeixement de l’estat del terreny de l’extradós (cara exterior o superior d’un mur, arc, volta o cúpula) del túnel, per a poder detectar possibles anomalies del terreny, sobretot el de la zona situada baix la  llosa inferior.

Les tasques per a la inspecció i auscultació dels túnels comprendran la revisió de la documentació tècnica disponible relativa als túnels i estacions; la inspecció detallada dels túnels i dependències interiors de les estacions; la redacció d’un pla d’obertura de tastos i regates per a realitzar una caracterització estructural dels elements més significatius, en els casos en què es detecte alguna anomalia; i l’anàlisi sobre la transcendència i evolució previsible dels danys i/o anomalies que presenten els trams de línies, incloent-hi en el mateix una proposta d’instrumentació a col·locar en la zona de danys detectats.

A més, es realitzarà l’anàlisi de les tipologies de les actuacions de reparació i/o reforç que pogueren resultar necessàries; emissió d’un informe de resultats de les activitats realitzades; l’alçament en 3D dels túnels per mitjà d’escàner i termografies: i l’avaluació no destructiva de la subestructura de via dels túnels per mitjà de radar de penetració terrestre (georadar). En el cas de detectar-se anomalies del terreny, després de l’esmentada avaluació realitzada per mitjà de georadar, es realitzaria un Pla d’actuació detallat de cada zona on s’observaren eixes anomalies.

Els túnels

El túnel entre les estacions d’Empalme i Sant Isidre és utilitzat pel metro de les línies 1 i 2, per la totalitat; i la línia 7, des de Sant Isidre fins a l’estació de Jesús, on la línia passa a circular pel ramal Jesús-Xàtiva. És el més antic i es va posar en servici en 1988.

Pel túnel entre les estacions d’Alboraya-Peris Aragó i Aeroport circula el material mòbil de les línies 3 i 9, per la totalitat del mateix (excepte el ramal a l’aeroport, pel que només circula la línia 3); la línia 5, des d’Aeroport fins a l’estació d’Alameda, on la línia passa a circular pel ramal a Marítim-Serrería; i la línia 7, que circula per este túnel entre l’estació d’Alameda i el ramal de Xàtiva. Inaugurat entre Palmaret i Alameda en 1995, ha anat ampliant-se fins a Avinguda del Cid (1998); Mislata-Almassil (1999); Aeroport (2007) i Alboraya-Peris Aragó (2010).

El túnel del ramal de Marítim-Serrería és el comprés entre les estacions de Marítim-Serrería i Alameda. Per ell es desplacen les línies 5 i 7. Esta infraestructura va ser inaugurada en 2003 el seu primer tram entre l’estació d’Alameda i la d’Ayora. En 2007 es va prolongar definitivament fins l’estació de Marítim-Serrería.

Finalment, el túnel del ramal Jesús-Xàtiva, pel qual circula la Línia 7, va ser construït en 1998 conjuntament amb la prolongació del túnel de la Línia 3 fins a l’estació d’Avinguda del Cid. Es va executar inicialment com a ramal tècnic que unia la Línia 3 a la Línia 1, per la qual cosa el seu ús era intern i per ell no circulaven viatgers. En 2003 el ramal va ser traspassat a la Línia 5, moment en què ja van començar els desplaçaments amb passatgers.