Publicat
Arxivat com Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • El grup de treball està integrat en ATUC (Associació d’Empreses Gestores dels Transports Urbans Col•lectius)
  • La primera reunió, celebrada a Madrid, ha servit per a establir els objectius de la comissió i encarregar a FGV la coordinació de la mateixa
  • Amb esta iniciativa es complix un dels objectius del Consell, el de prioritzar la seguretat de la circulació ferroviària en la gestió de l’empresa pública

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha impulsat la creació d’una comissió de treball específica sobre seguretat en la circulació de metros i tramvies en el marc de l‘Associació d’Empreses Gestores dels Transports Urbans Col•lectius, ATUC. La dita comissió s’ha constituït a Madrid a proposta del director-gerent de FGV, Àngel García de la Bandera, amb la presència de les principals empreses gestores de metros i tramvies d’Espanya.

ATUC està integrada per les empreses d’autobusos, metros i ferrocarrils, públiques i privades, responsables del transport col•lectiu urbà de les principals ciutats d’àmbit estatal, amb un índex de participació, en el dit àmbit, superior al 78% de viatgers amb autobús, del 100% de viatgers amb metro i de tota la xarxa De Rodalia de Renfe.

En este grup de treball participen empreses ferroviàries, junt amb FGV, com els metros de Madrid, Barcelona, Bilbao i Sevilla, a més de Ferrocarrils de la Generalitat Catalana (FGC) i Euskotren, mentres que com a empreses tramviàries es troben representats els tramvies de Barcelona, Saragossa, Tenerife i Sevilla.

La comissió de treball de seguretat en la circulació de metros i tramvies, coordinada per FGV, ha aprovat la conveniència d’adoptar indicadors de seguretat comuna per a totes les explotacions; una legislació de referència en matèria de seguretat en la circulació, ferrocarrils suburbans autonòmics o locals i tramvies; i un mètode comú d’anàlisi i valoració de riscos.

Amb esta iniciativa es complix un dels objectius anunciats per la consellera d`Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, de prioritzar la seguretat en la circulació ferroviària en la gestió de FGV i que se suma a la iniciativa d’impulsar una Llei de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana.

En este sentit, el director gerent de FGV ha explicat als assistents a la reunió que “és necessari establir un marc comú davant de la inexistència d’una legislació que contemple les explotacions no incloses en la xarxa d’interés general, i que siga resultat de les aportacions i l’experiència de les empreses del sector que anualment transporten milions de viatgers”.

Angel García de la Bandera ha destacat que des de FGV ja s’han pres decisions amb l’objectiu de prioritzar la seguretat com a eix fonamental de la gestió, a l’atorgar atribucions executives i no sols consultives a la Unitat de Seguretat en l’Explotació, amb tècnics i representants sindicals, per a aportar propostes a la futura Llei de Seguretat Ferroviària.

Els objectius d’ATUC són potenciar la utilització del transport urbà i periurbà col•lectiu i proposar i estudiar mesures conduents amb este fi; defendre la qualitat en la prestació dels servicis i promoure de desenrotllament tecnològic que faça factibles tals millores i realitzar i promocionar estudis d’investigació de totes les facetes que concernix al transport en els nuclis urbans.

Així mateix, es pretén promoure seminaris, jornades, comissions de treball, enquestes d’estudis, etcètera i establir contactes nacionals i intercanvis amb organismes i associacions nacionals i internacionals.

Les comissions de treball d’ATUC tenen una importància capital en l’estructura orgànica, en l’activitat i vertebració de l’Associació pels informes, estudis i projectes que es generen per mitjà de la implicació de les empreses operadores atenent a les diferents matèries de la gestió empresarial.