Publicat
Arxivat com Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM, RSC.

  • El grup de treball està integrat en ATUC (Associació d’empreses Gestores dels Transports Urbans Col·lectius)
  • El director general d’Obres Públiques ha destacat, en la primera reunió celebrada a València, el Pla d’Accessibilitat Universal 2017-2023 de FGV

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha impulsat la creació d’una comissió de treball específica sobre accessibilitat universal de metros i tramvies en el marc de l’Associació d’empreses Gestores dels Transports Urbans Col·lectius, ATUC, per a tractar, analitzar i compartir experiències relatives a aquesta matèria en el transport urbà. Aquesta comissió s’ha constituït a València a proposta del director-gerent de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, amb la presència del director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, i representants de les principals empreses gestores de metros i tramvies d’Espanya.

ATUC està integrada per les empreses d’autobusos, metros i ferrocarrils, públiques i privades, responsables del transport col·lectiu urbà de les principals ciutats d’àmbit estatal, amb un índex de participació, en aquest àmbit, superior al 78% de viatgers amb autobús, del 100% de viatgers amb metro i de tota la xarxa de Rodalies de Renfe.

El director general ha destacat que l’accessibilitat és “el factor que posa a prova si un transport està a l’abast de totes les persones sense excepció” i que les empreses de transport urbà i interurbà “hem adaptat el servei a les exigències de les successives normatives, fruit, en bona part, de l’esforç de nombrosos col·lectius que agrupen a persones amb mobilitat reduïda o alguna classe de discapacitat. La seua visibilitat i les seues exigències, tan lògiques com naturals, han d’impulsar les nostres iniciatives. No podem fallar-los”.

Així mateix, Carlos Domingo ha mostrat la seua convicció que “si aspirem a crear i mantenir transports moderns que, a més, ens dignifiquen com a societat, hem de garantir una qüestió bàsica: cap persona que desitge viatjar ha d’enfrontar-se a limitacions per motiu d’algun tipus de discapacitat. Per açò l’accessibilitat no és un tema secundari, ni alguna cosa que limite amb la normativa legal de cada conjuntura”.

Finalment, el director general ha recordat les actuacions que en aquesta matèria està immersa la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, com són la constitució de la Taula de l’Accessibilitat de la Comunitat amb els col·lectius afectats, el nou mapa concessional de transport per carretera que comportarà que en els futurs contractes s’hauran d’adquirir per part de les empreses vehicles adaptats o la nova Llei del Taxi, que arreplega mesures per a augmentar el nombre de taxis adaptats.

Amb aquestes iniciatives es compleix un dels objectius anunciats per la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, de prioritzar l’accessibilitat universal en el transport públic valencià.

En aquest sentit, el director gerent de FGV ha presentat davant la comissió el Pla d’Accessibilitat Universal 2017-2023 de l’empresa pública, que té com a objectiu que el transport públic siga accessible per a tots i en tot el procés del viatge, des del moment en què es pensa a viatjar fins que s’abandona l’estació. Amb açò document s’estableixen les bases i es fixa el full de ruta per a garantir un transport públic basat en criteris “d’igualtat, dignitat, màxima autonomia, comoditat i seguretat”.

Sánchez Jordán ha assegurat que “el plantejament del document és que no solament cal eliminar les barreres físiques, sinó que s’abaste la discapacitat de manera global i en tots els sistemes telemàtics, informàtics i de comunicació, com poden ser la web, les noves aplicacions en els mòbils o les màquines d’autoventa”.

La citada comissió de treball comptarà amb dues subcomissions per a l’estudi i propostes de les mesures per a aconseguir l’accessibilitat universal de viatgers per ferrocarril i, d’altra banda, del transport per carretera. En la de viatgers per ferrocarril, participen empreses ferroviàries, juntament amb FGV, com els metres de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla i Màlaga, a més de Ferrocarrils de la Generalitat Catalana (FGC) i Euskotren, mentre que com a empreses tranviarias es troben representats els tramvies de Murcia i Parla.

La subcomissió de treball d’accessibilitat universal de metros i tramvies, liderada per FGV per acord unànime, s’encarregarà de realitzar un seguiment de la legislació en aquesta matèria; coordinar les reunions amb els col·lectius interessats per a millorar les accions que permeten la màxima autonomia, igualtat, dignitat i comoditat a tots els viatgers; establir i coordinar projectes d’R+D+i destinats a millorar i anticipar-se en les necessitats d’accessibilitat intentant donar resposta i solució al tipus més gran de discapacitats; crear un banc de bones pràctiques per a intercanviar experiències i accions d’èxit; i exercir d’interlocutor amb les administracions per a aplicar i generar les partides pressupostàries que ajuden a implementar els diferents plans d’accessibilitat de les empreses membre.

Els objectius d’ATUC són potenciar la utilització del transport urbà i periurbà col·lectiu i proposar i estudiar mesures conduents a tal fi; defensar la qualitat en la prestació dels serveis i promoure de desenvolupament tecnològic que faça factibles tals millores i realitzar i promocionar estudis de recerca de quantes facetes concerneix el transport en els nuclis urbans.

Així mateix, es pretén promoure seminaris, jornades, comissions de treball, enquestes d’estudis, etcètera i establir contactes nacionals i intercanvis amb organismes i associacions nacionals i internacionals.

Les comissions de treball d’ATUC tenen una importància cabdal en l’estructura orgànica, en l’activitat i vertebració de l’Associació pels informes, estudis i projectes que es generen mitjançant la implicació de les empreses operadores atenent a les diferents matèries de la gestió empresarial.