Consejo de Administración FGV
  • En la reunió del Consell d’Administració s’han formulat els comptes anuals del passat exercici, l’informe de gestió i l’informe de compliment de les obligacions de caràcter econòmic financer
  • En la mateixa sessió s’ha aprovat l’actualització del Codi de Bon Govern, Regals, Atencions i Cortesies d’FGV

La reunió del Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), presidida pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha formulat els comptes anuals corresponents a l’exercici 2020, així com l’informe de gestió i l’informe de compliment de les obligacions de caràcter econòmic financer.

En 2020, FGV va registrar 44.034.106 persones usuàries, de les quals 36.984.259 corresponen a Metrovalencia i 7.049.847 al TRAM d’Alacant. Les dades reflecteixen un 45,99 per cent menys de desplaçaments que en l’exercici anterior, quan es van registrar 81.533.731 moviments.

En 2020 els ingressos operatius es van reduir en 35 milions d’euros, que suposen un descens del 46,23% respecte a 2019. En relació amb les despeses d’explotació, l’empresa pública ha tancat l’exercici 2020 amb una assignació per al seu funcionament de 133 milions d’euros.

En l’apartat d’inversions, l’informe presentat destaca que l’exercici s’ha tancat amb 35,5 milions d’euros destinats a diferents actuacions a València i Alacant i amb un grau d’execució del 100%. De la quantitat destinada a inversions, 16,9 corresponen a actuacions en la xarxa de Metrovalencia i 18,6 a la del TRAM d’Alacant.

Segons ha explicat la directora gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato, els comptes del passat exercici “s’han vist lògicament afectats per la incidència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, amb un evident descens dels ingressos, resultat de la disminució de viatgers i viatgeres”.

Actualització del Codi de Bon Govern

En aquesta mateixa sessió s’ha aprovat l’actualització del Codi de Bon Govern, Regals, Atencions i Cortesies d’FGV. Les modificacions aprovades afecten l’apartat d’adhesions en el qual es recull que tot el personal de l’empresa pública que accedisca o es trobe en l’actualitat en els nivells 10 al 18 o alts càrrecs, obligatòriament hauran d’adherir-se a aquest codi mitjançant un document escrit.

Al seu torn, en aquesta mateixa sessió el consell ha aprovat també la modificació de l’organigrama bàsic de gestió amb la creació d’una unitat de Prevenció de Riscos Laborals, dependent jeràrquica i funcionalment de l’Àrea de Recursos Humans i la incorporació del servei de Ciberseguretat a la unitat de Seguretat i Protecció Civil.