Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

Metrovalencia compta amb una assignació de 13 milions d’euros i el TRAM d’Alacant amb 32 milions d’euros
Al llarg d’esta legislatura s’han invertit més de 100 milions d’euros en millora i modernització de la xarxa autonòmica

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) duplica en 2018 el pressupost d’inversions respecte a anys anteriors i destina prop de 45 milions d’euros a noves actuacions en Metrovalencia i TRAM d’Alacant, segons arreplega el projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2018.

De manera que enguany es destinaran 13 milions d’euros a inversions en la xarxa de Metrovalencia i 32 milions en el TRAM´d’Alacant.

Es tracta de la xifra més alta en comparació amb exercicis anteriors, en els que la partida d’inversions se situava entorn dels 20 milions d’euros i que triplica els 14,3 milions d’euros fixats en 2013.

L’assignació pressupostària d’este exercici suposa un increment considerable respecte als últims anys pel que fa a la xarxa de Metrovalencia, arribant a duplicar les aportacions d’exercicis passats en què com en 2015 es van destinar 7,6 milions d’euros a la millora de les línies de València i la seua àrea metropolitana.

En conjunt en el període 2015-2018, les inversions pressupostades per FGV ascendixen a 105 milions d’euros, dels que prop de 50 milions s’han destinat la renovació i modernització de la Línia 9 del TRAM d’Alacant (Benidorm-Dénia).

Principals actuacions de millora en la xarxa de Metrovalencia

Amb esta dotació prevista per FGV per a la xarxa de Metrovalencia es fa front a les necessitats en matèria d’electrificació, senyalització (passos a nivell i sistemes de seguretat en la circulació) i control d’instal·lacions amb una assignació de 2,6 milions d’euros. En renovació de via i desviacions, passos a nivell i tancament de la xarxa, FGV ja ha iniciat la protecció de 21,9 quilòmetres de xarxa, hi ha prevista una dotació de 3, 2 milions d’euros.

La millora d’estacions i parades compta amb 1,3 milions d’euros per a intervindre en la reparació i neteja de parades de les línies del tramvia de Metrovalencia que en la Línia 4 (Doctor Lluch-Mas del Rosari compta amb més de 30 punts d’accés i altres 8 de les línies 6 i 8. També hi ha previstes actuacions en les eixides d’emergència del tram Ayora-Amistad i Xàtiva-Àngel Guimerà-Avinguda del Cid; la substitució de ascensors i escales mecàniques; treballs d’ampliació en tallers; i actuacions en matèria d’accessibilitat.

La modernització dels equips de peatge compta amb 400.000 euros que serviran per a incorporar part de les 59 expenedores automàtiques que s’instal·laran en 2018 i 2019. D’estos equips 38 s’utilitzaran per a substituir als dispositius més antics i els 21 restants es destinaran a reforçar el servei. En l’actualitat, la xarxa de metro i tramvia posseïx 250 màquines expenedores de bitllets i bons.

L’apartat de comunicacions ascendix a 2,2 milions d’euros i inclou una partida d’un milió d’euros per a millorar els sistemes d’informació al viatger. En matèria de millora d’infraestructures s’han pressupostat 350.000 euros per a realitzar millores en els trams subterranis més deteriorats, com són els de la Línia 1, en el tram Empalme-Sant Isidre, o en ponts, junt amb una dotació de 250.000 euros per a la millora dels passos a nivell de la xarxa.

Represa de les obres de la L10

La represa de les obres de la Línia L10 compta amb una assignació superior al milió d’euros, que FGV destinarà per a la redacció i actualització dels projectes constructius del tram que unix el carrer Alacant i Natzaret i que compta amb una inversió inicial de 50 milions d’euros, dels que 30 seran aportats per l’administració autonòmica i 20 procediran del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (Feder).

FGV licitarà la consultoria i assistència tècnica de la redacció dels projectes que cal adaptar a la nova disponibilitat econòmica i poder reprendre les obres. Una vegada s’adjudique eixe contracte en 2018 es redactaran els projectes de les obres que s’inclouen en esta fase d’actuació que s’hauran de licitar i adjudicar, per a poder començar a executar a principis de 2019.

32 milions per al TRAM d’Alacant

El TRAM d’Alacant compta amb una dotació pressupostària en inversions de 32 milions d’euros, dels que 5,6 milions d’euros es destinen a les obres del túnel de Serra Grossa, i més de 23 milions d’euros corresponen a les obres de renovació i modernització de la Línia 9 que unix Benidorm-Dénia.

Les accions previstes en esta línia inclouen una dotació per a l’adquisició del nou material mòbil dual, l’electrificació del tram entre Benidorm i la nova parada de l’estació intermodal d’esta localitat, així com tots treballs de renovació de via del tram Calp-Dénia, instal·lació dels nous sistemes de senyalització i ATP i la rehabilitació de ponts.

Al materix temps FGV destinarà en 2018, un total de 265.000 euros a la millora de les condicions de seguretat i accessibilitat dels passos a nivell de la xarxa el TRAM d’Alacant.