Consell d'Administració Organigrama FGV

Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • El Consell d’Administració ha aprovat vaig fugir la nova distribució de funcions que destaca per la presència de nou dons en lloc directius
  • Amb esta nova estructura empresarial és busca consolidar una gestió mes eficaç, transparent i potenciar el projecte de servici públic

El Consell d’Administració de FGV, presidit per la consellera d`Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha aprovat, amb el vot a favor de tots els consellers, el nou organigrama de l’empresa en què s’establix una nova distribució de funcions que permet avançar en el procés de reorganització de l’entitat. Esta nova estructura te com a objectiu millorar l’efectivitat i la transparència en la gestió i consolidar un projecte de servici públic de futur.

Este nou organigrama és continuació de l’aprovat el 3 de setembre de 2015 i compta amb 28 càrrecs directius, inclòs el director-gerent i dos encara per designar, en total, zinc menys que els existents durant la gerència anterior, la qual cosa suposa una reducció del 15 per cent. Amb la nova distribució de funcions és completa una renovació del 70 per cent dels llocs de direcció de l’empresa, respecte a l’anterior direcció.

El nou organigrama compta amb nou dons que representen el 35 per cent dels llocs de direcció i suposa la presència femenina mes nombrosa, en càrrecs de responsabilitat, en la història de FGV. Amb esta reorganització, per primera vegada una dóna assumix la direcció dels línies de tramvia a València i la delegació d’Alacant.

La proposta presentada pel director-gerent de FGV, Angel García de la Bandera, davant del Consell d’Administració consolida el procés de reorganització iniciat mesos arrere. l’empresa compta amb dos grans direccions: Gestió i Explotació.

Gestió inclou els àrees Econòmica i de Recursos Humans i Assessoria Jurídica, així com els unitats de Sistemes i de Qualitat i Preva véncer. La direcció d’Explotació integra els àrees d’Operacions i Tècnica de Metrovalencia i TRAM d’Alacant i la unitat d’Enginyeria i I+D+i.

Segons ha explicat el propi director-gerent “amb esta nova disposició de funcions s’aposta per una organització mes estable i amb unixes responsabilitats millor delimitades per a gestionar una empresa de 1.500 treballadors i que assumix funcions i personal de l’EIGE pel que fa a infraestructures ferroviàries”.

Este procés de renovació de l’empresa és realitza sense que s’hagen produït contractacions de personal extern per a cobrir els necessitats plantejades amb el nou organigrama, sent el propi personal de FGV el que hi ha cobert estigues noves responsabilitats.