Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies, Notícies TRAM.

  • El pressupost inicial és d’1,7 milions d’euros i un termini d’execució de huit mesos
  • Els treballs afecten tres infraestructures situades en els termes municipals de Teulada, Gata de Gorgos i La Vila Joiosa

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicat l’execució d’obres del projecte de construcció de la reparació de danys en tres ponts i viaductes de les Línies 1 (Luceros-Benidorm) i 9 (Benidorm-Dénia) del TRAM d’Alacant.

El pressupost d’adjudicació ascendeix a 1.779.282 euros i compta amb un termini d’execució de huit mesos, segons ha publicat hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Les obres es desenrotllaran en el pont sobre la carretera CV-759 en el terme municipal de La Vila Joiosa corresponent a la Línia 1 i en els de la Línia 9 sobre la carretera N-332 en Teulada i Gata de Gorgos.

Aquesta actuació s’emmarca dins de les inversions que està impulsant en el conjunt de la xarxa de FGV a Alacant la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que dirigeix María José Salvador, i que en la Línia 9 que uneix Benidorm i Dénia compta amb inversions previstes que superen els 100 milions d’euros.

En aquesta línia s’estan realitzant treballs de renovació de via, millora de les instal·lacions de seguretat, comunicacions i energia, adequació de ponts i talussos i incorporació de nous trens, amb l’objectiu d’equiparar en condicions de qualitat i servici aquest tram amb la resta de la xarxa del TRAM d’Alacant.

Actuacions previstes en els ponts

En els tres ponts inclosos en el projecte constructiu se substituiran els taulers i es realitzaran reparacions en diversos elements d’aquests, assegurant-se la funcionalitat d’aquestes estructures metàl·liques. Les actuacions prèvies consistiran en operacions de senyalització, desmuntatge de via i instal·lacions ferroviàries sobre els ponts.

Posteriorment, s’escometrà la retirada dels taulers existents per mitjà de grues i es duran a terme les actuacions en els estreps per a demolicions parcials d’aquests, execució de micropuntals, muntatge d’armadures, hormigonat de bigues de càrrega i col·locació de neoprens per a formalitzar un nou suport de l’estructura portant.

Per a l’hissat dels nous taulers participaran grues de gran tonatge que permetran la seua ubicació definitiva, que haurà de ser prèviament conformada en tallers i acoblades en obra, atés que està prevista una estructura mixta de perfilaria metàl·lica i llosa de formigó armat conectada a aquesta.

Finalment, els treballs de superestructura de via i actuacions complementàries consisteixen en la reposició d’instal·lacions, estés de capa de balast i el muntatge de la via.