Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • Aquesta convocatòria inclou 136 llocs de treball per a Metrovalencia i TRAM d’Alacant i la constitució de 24 Borses d’ocupació Temporal
  • Els interessats poden consultar aquesta informació en www.trabajaen fgv.es

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha publicat els resultats i llistats definitius de les diferents proves dels processos selectius de la seua Oferta d’Ocupació Pública.

Els interessats poden accedir directament a aquesta informació a través de l’enllaç www.trabajaenfgv.es. En el procés selectiu, celebrat el mes de setembre passat, van participar més de 2.200 aspirants.

Els llistats definitius s’han fet públics, una vegada superat els terminis establits per a presentar possibles reclamacions o al·legacions sobre el llistat provisional.

Després de la publicació d’aquests llistats definitius, FGV ja està en disposició d’iniciar el procés d’incorporació dels admesos als diferents llocs de treball.

Aquesta Oferta d’Ocupació Pública de FGV ofereix 136 llocs de treball per a les explotacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant (106 places corresponen a 2019; 15 a 2018; i 15 a 2017).

Aquesta convocatòria està la seua vegada acompanyada de la constitució de diferents Borses d’Ocupació Temporal, de manera que, amb les persones que hagen superat els processos selectius però no hagen obtingut plaça, es constituiran 12 Borses, corresponents a diferents categories.

A més, es constituiran altres 12 Borses d’Ocupació Temporal amb les quals s’atendran altres necessitats conjunturals en aquells llocs no inclosos en les Ofertes d’Ocupació Pública però la cobertura de la qual és necessària per a garantir la normal prestació del Servei Públic.

Places previstes

Les 106 places previstes corresponents a 2019 són: 21 agents d’estació per a València; 27 maquinistes tramvia i 33 maquinistes metro per a València; 8 maquinistes Alacant; 8 oficials per als tallers de València; un oficial de Línia de tramvia a València; un cap d’estació operador d’Atenció al Viatger per a València; 5 places de cap de circulació a Alacant; un agent de la unitat de supervisió i intervenció per a Alacant; i un cap d’instal·lacions elèctriques i automatismes per a València.

Respecte a l’oferta de 2018, la relació de llocs a cobrir és la següent: 4 oficials per a Taller Machado; 3 oficials per a Tallers de València Sud; 3 maquinistes depòsit Tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials zelador de línia electrificada; 1 oficial de subestacions i telecomandament.

Les corresponents a 2017 inclouen: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials per a tallers Machado; 2 oficials per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea; i 1 factor de circulació en Creueta.

24 noves Borses d’Ocupació Temporal

Aquesta convocatòria està la seua vegada acompanyada de la constitució de diferents Borses d’Ocupació Temporal, de manera que amb les persones que hagen superat els processos selectius però no hagen obtingut plaça, es constituiran 12 Borses, que correspondran a la següents categories: Maquinistes Alacant i València; Caps/és de Circulació València i Alacant (categoria professional Factor/a de Circulació); Oficialas/és d’ofici Taller València; Oficials/as de Subestacions i Telecomandaments València; Oficials/as Zeladors/as de Línia Electrificada València; Agents d’Estacions València; Caps/és d’Estació OAV València; Agents USI d’intervenció Alacant; Oficials/as Principals de Línies Tramviàries València; i Caps/és d’Equip Instal·lacions Elèctriques i Automatismes València.

Al seu torn, FGV ha previst la convocatòria d’altres 12 Borses d’Ocupació Temporal amb les quals atendre altres necessitats conjunturals en aquells llocs no inclosos en les Ofertes d’Ocupació Pública però la cobertura de la qual és necessària per a garantir la normal prestació del Servei Públic.

Aquestes 12 borses corresponen a : Encarregades/us de Subestacions i Telecomandaments a València i Alacant; Oficialas/és d’Ofici de Taller a Alacant; Ajudants/as de Via a València i a Alacant; Muntadors/as d’Instal·lacions Elèctriques i Automatismes (MIEA) a València; Especialistes de Telecomunicacions a València; Agents d’Estacions a Alacant; Agents USI d’intervenció a València; Informadors/as-Agent d’Estacions a València; i Auxiliars d’Administració a València i Alacant (amb borsa específica per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual).

Les Borses resultants d’aquests processos substituiran i anul·laran a les que, per a les mateixes categories o llocs de treball i demarcacions provincials, es van constituir segons anunci de 3 de maig de 2017, publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017.