Publicat
Arxivat com Corporatiu, Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • El futur contracte manté un apartat en cadascun dels diferents lots per al reforç de desinfecció enfront de la COVID-19
  • El servei inclourà les instal·lacions de la futura L10 (Alacant-Natzaret) de Metrovalencia, tallers Torrent i possibles treballs extraordinaris

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha licitat la contractació dels serveis de neteja de les estacions, dependències tècniques, material mòbil i dependències administratives de l’empresa pública a València i Alacant.

El pressupost inicial ascendeix a 35.425.993,39 euros, IVA inclòs, i té un termini de tres anys, amb una possible pròrroga de dos anys addicionals. La licitació contempla 10 lots diferents, en els quals s’inclou el reforç plantejat en els últims mesos per a fer front a la pandèmia provocada per la COVID-19 en matèria de neteja i desinfecció.

Dins del pressupost del servei de neteja, s’han tingut en compte totes les necessitats per a garantir una correcta prestació de les labors de neteja en totes les instal·lacions, dependències i material mòbil de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, garantint la qualitat i les freqüències de les neteges requerides, diàries i no diàries.

A més, s’han contemplat les instal·lacions de la futura Línia 10 (Alacant-Natzaret) de Metrovalencia, tallers de Torrent i els possibles treballs extraordinaris programats i no programats.


Les actuacions a dur a terme per a garantir la desinfecció d’instal·lacions i trens respecte a la pandèmia provocada per la COVID-19 comprenen el subministrament d’hidrogels; neteja addicional del material mòbil en ruta mentre els trens estan en servei; desinfecció en els canvis de torn en taquilles; major freqüència de neteja; i aquelles labors necessàries en cas de detectar-se positius per COVID-19.

En el lot 1 es fa referència als serveis de neteja en estacions de superfície i subterrànies, baixadors i dependències tècniques de les línies ferroviàries i tramviàries d’FGV a la província de València. A més s’inclou la desinfecció per COVID-19 en aquestes mateixes dependències.

El lot 2 comprén la neteja del material mòbil ferroviari i tramviari a la província de València, així com els tallers de València Sud, Machado i Tarongers, així com les corresponents desinfeccions.

El lot 3 afecta a les dependències administratives d’FGV a València Sud, Machado i Tarongers i edifici de Palmaret, juntament amb els serveis per COVID-19 en el seu corresponent sublot.

A Alacant, el lot 4 comprén la neteja en estacions de superfície i subterrànies, baixadors i dependències tècniques i administratives de les línies ferroviàries i tramviàries, així com les labors per COVID-19 en 1es mateixes instal·lacions incloses en el sublot 4.

Finalment, el lot 5 fa referència a la neteja del material mòbil ferroviari i tramviari i tallers del TRAM d’Alacant, juntament amb els treballs de desinfecció.

Per als lots principals (1, 2, 3, 4 i 5) s’ha establit un termini de vigència inicial de tres anys, podent prorrogar-se anualment dos anys més.