Publicat
Arxivat com Corporatiu, Corporativo, Notícies.

  • Els llocs de treball inclosos corresponen a diferents àrees de Metrovalencia i TRAM d’Alacant
  • En 2022 es van convocar 64 llocs de treball corresponents a l’oferta d’ocupació aqueix any

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha presentat hui davant el seu Consell d’Administració l’Oferta d’Ocupació Pública (OEP) corresponent a 2023 i que comprén un total de 140 places per a les explotacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant corresponents a la Relació de Llocs de Treball de l’empresa pública.

En 2022 ja es van convocar 64 llocs de treball corresponents a l’oferta d’aqueix any.

Els llocs de treball són 20 places per a oficials o oficiales d’Ofici de Taller a València i 2 a Alacant; 32 places de maquinistes a València i 17 a Alacant; 6 places de caps o caps de Circulació a València i 7 places a Alacant; 12 places d’agents d’estacions a València i 9 places a Alacant; 18 agents de Supervisió i Intervenció a Alacant; 6 places de personal de via a València i 1 a Alacant; 2 mèdic/as i 1 infermer/a per a València; i altres 7 llocs fins a aconseguir les 140 places previstes.

En l’Oferta d’Ocupació Pública es prendran les mesures necessàries per a fer efectiva la igualtat entre dones i homes, de conformitat amb les previsions de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Al seu torn, segons les previsions de l’article 64 de la Llei 4/2021, de 16 abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, es reserva un 10% dels llocs a persones amb discapacitat funcional.

Després de la seua aprovació pel Consell d’Administració l’Oferta d’Ocupació Pública d’FGV es traslladarà al Consell i posteriorment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ( DOGV).

Posteriorment, els processos selectius derivats d’aquesta oferta es desenvoluparan per part d’FGV en el termini màxim establit legalment, des de la publicació d’aquestes.