Usuarias en una unidad de TRAM d'Alacant

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies, Notícies TRAM.

  • El perfil majoritari del client és dona, de 35,1 anys, amb estudis mitjans i treball assalariat
  • Els atributs més ben valorats són l’accessibilitat al tren, la seguretat en el trajecte i la senyalització

Els clients han atorgat una valoració de 8,71 punts sobre 10 al servei global de transport que presta Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la xarxa del TRAM d’Alacant, d’acord amb els resultats de l’Índex de Satisfacció al Client (ISC) 2020, realitzat al setembre, després d’efectuar 1.520 entrevistes entre els viatgers majors de 15 anys de les quatre línies de tramvia, la del tren-TRAM i la del tren dièsel, amb un marge d’error de +2,56% i un interval de confiança del 95,5%.

Aquest és el millor resultat quant a satisfacció de la història del TRAM d’Alacant des que en 2006 s’iniciara la realització d’aquesta mena d’enquestes als seus clients, en les quals sempre s’ha aconseguit els 8 punts com a mínim.

Aquesta puntuació cobra especial importància en produir-se en un any difícil, com està sent 2020, en el qual la pandèmia pel COVID-19 ha afectat de manera importantíssima al transport públic en general, i al TRAM d’ Alacant en particular.

Així, i malgrat aquesta circumstància, el percentatge d’usuaris que es considera “satisfet” amb el servei que es presta és del 96,2%, mentre que el que el qualifica de “normal” és del 3%. Tan sols el 0,8% se sent “insatisfet” amb el seu funcionament.

La valoració per línies assenyala que la L4 (Luceros-Plaza de La Corunya) amb 9,20, se situa al capdavant de trajectes més ben valorats. Li segueixen la L5 (Porta de la Mar-Plaza La Corunya) amb 9,11; la L1 (Luceros-Benidorm) amb 8,79; la L2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig) amb 8,66; la L3 (Luceros-El Campello) amb 8,53; i finalment, la L9 (Benidorm-Dénia) amb 8,32 punts de valoració i en la qual es produeix el desplaçament amb autobús entre Calp i Dénia a causa de les obres de modernització de la Línia. Les enquestes en aquesta línia s’han produït majoritàriament entre Benidorm i Calp, en estar tancat el servei ferroviari des de Calp fins a Dénia, trajecte que es realitza actualment amb autobús.

El que més i menys agrada

D’entre les 19 variables valorades pels viatgers en l’enquesta del ISC, relacionats amb el servei que presta FGV a Alacant, la seua àrea metropolitana i Les Marines, catorze depassen els 8 i cinc superen els 7 punts de qualificació.

Els aspectes del servei que han rebut millor valoració per part dels clients són accessibilitat al tren (8,86); seguretat en el trajecte (8,85); senyalització (8,77); la accesibitat a l’estació (8,76) i la puntualitat (8,67) punts.

Entre els factors menys valorats destaquen seguretat i presència de guardes de seguretat (7,18); la no massificació de viatgers en els cotxes (7,25); el preu (7,65); la freqüència de pas (7,75); i la informació i servei que rep l’usuari a través de mitjans digitals (7,96) punts. Malgrat ser les variables que indiquen menor acceptació, totes elles registren valors superiors als set punts; és a dir un notable com a mínim.

Perfil del viatger

Segons l’informe d’enguany, el nombre de dones que utilitzen els serveis del TRAM d’Alacant suposen el 64,5% del total de viatgers enfront del 35,5% dels homes. Quant a l’edat, la mitjana se situa entorn dels 35,1 anys, sent el segment de la població d’entre 30 i 49 anys el més significatiu, amb el 31,6%. El percentatge d’edat s’eleva en la L2 fins al 35,5% en el tram entre 20 i 29 anys a causa de la seua utilització per part dels universitaris.

El 59,3% dels usuaris del TRAM d’Alacant ha realitzat estudis secundaris; un 30,3% posseeix formació universitària i un 10,3% ha efectuat estudis bàsics.

El nivell socioeconòmic majoritari és el “mig”, amb el 55,5% dels viatgers, seguit del “mitjà-baix”, amb el 16,4%; el “mig-alt”, amb el 15,6%; el “alt”, amb el 11,7%; i el “baix”, amb el 0,8%.

En conte a l’ocupació, un 51,6% dels clients del TRAM d’Alacant són treballadors per compte d’altri; el 28,6% són estudiants; el 8% es troba en situació d’atur laboral; el 6,7% és jubilat o pensionista; el 3% són empresaris autònoms; i el 2,2% es declara mestressa de casa.