Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • Els canvis proposats per la nova gerència se centren a millorar la seguretat en la circulació i el servici, el clima laboral i la imatge interna i externa
  • En els pròxims dies es reprendrà la negociació d’un nou Conveni Col•lectiu per a substituir al vençut en 2009

El Consell d’Administració de FGV, presidit per la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha aprovat hui canvis importants en la composició de l’equip directiu que afecten l’organigrama de l’empresa pública. D’esta manera, s’ha reduït el nombre de llocs de direcció en quasi un 20 per cent, passant de 33 posats a 27 i s’amortitzen sis càrrecs de direcció. A més, es fusionen unitats ja que moltes d’elles tenen actualment objectius semblants.

Estos canvis, proposats per la nova gerència de FGV, tenen com a objectiu millorar les condicions de seguretat en la circulació i el servici, normalitzar el clima laboral i impulsar una nova imatge, tant a nivell intern com extern de l’empresa.

Respecte a la seguretat en la circulació, l’informe presentat pel director gerent de FGV, Ángel García de la Bandera, assenyala que l’empresa compta amb una normativa, originària de FEVE, i un Sistema de Gestió de Seguretat de la Circulació que ha integrat esta matèria en totes les àrees productives, coordinat per la Direcció d’Àrea de Seguretat en l’Explotació, que passa a tindre caràcter executiu i no merament consultiu com fins ara.

Per a la nova gerència esta situació és preocupant al no existir un marc legislatiu de referència per a l’activitat de FGV, per la qual cosa es considera prioritari, com ha  anunciat el Consell, impulsar l’aprovació d’una Llei Ferroviària i d’una Llei de Seguretat en el transport per a l’àmbit de la Comunitat Valenciana, iniciatives que milloraran les condicions d’explotació de FGV. De fet, tal com ja va apuntar la consellera, “després de l’accident de metro, la Comunitat Valenciana ha de ser un referent en matèria de seguretat”.

D’altra banda, s’ha aprovat un nou procediment d’adquisició de compres i contractacions amb l’objectiu de ser més transparents i complir a la legislació vigent.

En este informe s’apunta, quant al clima laboral, que el retall de salaris i drets, i l’execució d’un ERE ha  provocat una gran desafecció entre la part operativa de l’empresa i el personal tècnic i superior.

En este sentit, el director gerent ha anunciat que s’iniciarà en els pròxims dies la negociació d’un nou conveni col•lectiu, vençut des del 31 de desembre del 2009. En esta negociació s’abordaran aspectes com la relació de llocs de treball i la definició d’un nou sistema de classificació professional.

Sobre la percepció de la imatge interna i externa de FGV, per a García de la Bandera hi ha greus carències en el diàleg intern de l’empresa, falta transparència en la presa decisions i els treballadors no se senten compromesos amb les mesures de l’actual Pla Estratègic.

Externament, la mala gestió de la comunicació respecte a temes tan sensibles com l’accident de metro ha provocat que FGV i les seues marques comercials, Metrovalencia i TRAM d’Alacant, no tinguen una bona reputació. Al que se suma, el constant ambient de conflictivitat laboral, amb freqüents sobres i l’escassetat de mitjans tècnics i humans destinada a l’atenció al client. Pel que s’ha anunciat que es van a dissenyar una sèrie d’accions i iniciatives amb què millorar el servici que es presta i captar nous clients.