Mantenimiento señalización TRAMdAlacant

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Corporativo, Noticias FGV, Notícies, Notícies TRAM.

  • El pressupost inicial serà de 14.698.165,43 euros, IVA inclòs, i el termini d’execució serà de 24 mesos per a la primera fase i 16 mesos per a la segona
  • Amb aquesta actuació es pretén millorar les freqüències i el servei que es presta a les persones usuàries en la xarxa d’Alacant

El Ple del Consell ha autoritzat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a iniciar el procés de licitació de l’execució de les obres dels projectes constructius del nou encreuament tècnic en el baixador de l’Albir de la Línia 9 del TRAM d’Alacant i la duplicació de via en el tram aquest baixador i l’estació d’Altea.

Els treballs es desenvoluparan en dues fases i el seu pressupost inicial serà de 14.698.165,43 euros, IVA inclòs i el termini d’execució serà de 24 mesos per a la primera fase i 16 mesos per a la segona.

Amb aquesta actuació es pretén millorar les freqüències i el servei que es presta a les persones usuàries en la xarxa d’Alacant.

Primera fase

En la primera fase es construirà un punt d’encreuament en el baixador del Albir, adequant-se el terreny i la plataforma; realitzant actuacions en la superestructura de via; instal·lant aparells de via (desviaments, talperes i aparells de dilatació); i col·locant instal·lacions d’electrificació de la nova via.

Així mateix, s’adequarà la senyalització i el sistema de protecció del tren; construirà una nova andana en costat mar i realitzarà integració urbana, d’accessos i mobiliari; dotarà d’equipament, instal·lacions i canalitzacions d’andana; i es durà a terme obres complementàries, com són les d’accessibilitat per als vianants des de l’entorn urbà de carrer de la Mar i instal·lacions d’enllumenat.

Segona fase

La segona fase suposa la duplicació de via des d’aquest baixador i l’estació d’Altea en la mateixa Línia 9 del TRAM d’Alacant.

Els treballs se centraran, després dels treballs previs, el rebuig i desbrossament de la plataforma existent, en la demolició de murs i clos existent; execució de nous murs, prismes de canalitzacions i arquetes; neteja i reparació del viaducte d’Altea; execució de nova via sobre plataforma actual; adequació de la plataforma i muntatge de superestructura en costat muntanya del viaducte d’Altea.

A més, es realitzarà el muntatge d’aparells de dilatació a banda i banda del viaducte; instal·lacions de CMS, telecomandament d’energia i LAC prèviament a la connexió de via 2; electrificació de la nova via; adequació de la senyalització i del sistema de protecció del tren; retirada de balast, execució de plataforma i superestructura; i la instal·lació de control, comandament i senyalització (CMS), línia aèria de contacte (LAC) i telecomandament.