Adjudicación Mantenimiento TRAM

Publicat
Arxivat com Notícies.

  • El pressupost inicial és de 48.499.160,59 euros, IVA inclòs, i el termini d’execució 30 mesos
  • L’actuació pretén dotar al servei ferroviari de major capacitat, regularitat i millorar les freqüències de pas

Elçha autoritzat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a iniciar el procés de licitació per a l’execució de les obres del projecte constructiu de duplicació de via i electrificació entre el baixador d’Hospital Vila i l’estació de Benidorm de TRAM d’Alacant.

El pressupost inicial és de 48.499.160,59 euros, IVA inclòs, i el termini d’execució 30 mesos.

L’objecte de les obres és la duplicació de la via única existent i l’electrificació en el tram comprés entre el baixador d’Hospital Vila (Vila Joiosa) i l’estació de Benidorm, pertanyents tots dos a la Línia 1 de TRAM d’Alacant.

L’àmbit geogràfic de les actuacions discorre pels termes municipals de la Vila Joiosa, Finestrat i Benidorm, a la província d’Alacant.

Es tracta d’un tram d’aproximadament 6,23 quilòmetres on l’espai afectat inclou l’entorn immediat de l’actual traçat de la línia, sobre la plataforma ferroviària ja executada, així com franges addicionals confrontants

Amb aquesta actuació es pretén dotar al servei ferroviari del TRAM d’Alacant de major capacitat, regularitat i millorar les freqüències de pas.

Els treballs previstos consisteixen a duplicar la via a nivell d’infraestructura (en els trams on no es trobe preparada la plataforma), superestructura de via i electrificació, incloent-hi l’adequació de les obres de drenatge existents, l’execució d’una xarxa de cunetes adaptada a les necessitats actuals i la correcció dels terraplens danyats.

A més, es disposaran noves instal·lacions de seguretat i comunicacions ferroviàries i l’adaptació de les existents, fins i tot la modificació d’enclavaments.

En la mateixa actuació, s’adequaran els baixadors de Cala Finestrat i Terra Mítica, es procedirà a la renovació/adequació de tancaments al llarg del tram, i es prolongarà el camí Moralet des de l’aparcament existent al nord de l’estació de Benidorm per a habilitar-lo com a itinerari senderista.