Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • L’empresa pública procedirà a la venda de 4.494 accions de les 5.170 que posseïx
  • La societat, participada per Torrescámara, Laumar i FGV, opera en el territori nacional i europeu en el transport de mercaderies per tren

El Consell ha autoritzat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) la venda de la majoria de les seues accions en Logitren Ferroviària S.A., companyia de transport ferroviari de mercaderies participada en l’actualitat per Torrescámara (38,27%), Laumar (23,46%) i l’empresa pública autonòmica (38,27%).

Logitren va iniciar la seua activitat en 2010, convertint-se en la primera empresa de la Comunitat Valenciana amb llicència per a operar en tot el territori nacional i europeu en el transport de mercaderies per ferrocarril.

L’autorització del Consell s’articula per l’article 86.2 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat que establix la competència del Consell, a proposta del conseller competent en matèria de patrimoni, per a autoritzar la venda de títols representatius de capital, quan el valor dels títols a vendre excedisca del 10 per cent del capital social.

El Consell d’Administració de FGV ha resolt vendre 4.494 accions de les 5.170 que posseïx, la qual cosa significa la venda del 33,27% dels títols en propietat, per la qual cosa es quedarà amb el 5% restant per a mantindre una reduïda participació accionarial en la mercantil que li permeta seguir l’evolució de la mateixa, encara que abandonant la participació activa en els òrgans de representació i gestió de Logitren una vegada que s’haja fet efectiva l’operació.

L’activitat comercial de Logitren es va iniciar el 26 de maig de 2010 amb el servici entre el port de València i la plataforma logística Saragossa Plaça. Després li van succeir connexions de València amb Bilbao, Camp Gran (Valladolid) i el Port Sec de Coslada. També ha realitzat diverses incursions entre punts aliens a la Comunitat Valenciana, com va ser la comunicació comercial entre el port de Bilbao i Barcelona, així com entre Tarragona i Algesires.

Logitren també ha participat, amb Noatum Ports i Grup Sesé, dels servicis i la comercialització del Centre Logístic Ferroviari de Saragossa Plaça.