Las vías y desvíos del TRAM d’Alacant a examen

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV.

  • El pressupost inicial d’esta actuació supera els 6,4 milions d’euros per un període de quasi tres anys
  • Els treballs inclouen les intervencions de conservació previstes per l’empresa pública en les línies d’Alacant

El ple del Consell ha autoritzat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a iniciar el procés de contractació del servei de manteniment de via de les línies del TRAM d’Alacant

Els treballs objecte d’esta licitació comprenen un període inicial de prop de tres anys amb un import de 6.496.185,38 euros, IVA inclòs. El contracte contempla una possible pròrroga fins a un màxim d’una altra anualitat, valorada en 2,4 milions d’euros, IVA inclòs.
L’objecte del servei a contractar és el manteniment i conservació dels elements fonamentals de la infraestructura, la via, aparells de via i passos a nivell de les línies de FGV a Alacant.

Amb estes actuacions es pretén preservar la seguretat de les línies; aconseguir els nivells desitjats de fiabilitat segons els tipus de línies; millorar la qualitat del servici que percep el client i prolongar la vida útil d’estes instal·lacions.

Els serveis previstos en este contracte afecten el manteniment ordinari preventiu, que inclou la utilització de maquinària pesada, així com accions correctives i de millora de caràcter extraordinari, en resposta davant d’avaries o incidències no previstes, provocades per col·lisions, incendis o inclemències metereológiques.
La xarxa de FGV a Alacant té sis línies en funcionament que combinen servei de tramvia, tren-TRAM i tren dièsel. En conjunt, l’explotació del TRAM d’Alacant compta amb prop de 140 quilòmetres de xarxa.
Els treballs de manteniment es realitzen de manera habitual fora de l’horari comercial, amb la finalitat de no interferir ni alterar la circulació dels trens i tramvies que presten servei en la xarxa de FGV.