Publicat
Arxivat com Notícies.

  • El pressupost de licitació ascendeix a 132.399.389,19 euros, IVA inclòs, i compte amb un termini d’execució inicial de 52 mesos
  • La nova infraestructura es construirà en subterrani, igual que els 70 metres de nova connexió amb l’actual xarxa del TRAM d’Alacant

El Ple del Consell ha autoritzat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a iniciar el procés de licitació de l’execució de les obres de la nova connexió que unirà l’estació de Luceros del TRAM d’Alacant amb l’actual estació d’ADIF, en l’avinguda de Salamanca d’Alacant.

El pressupost de licitació d’aquesta actuació ascendeix a 132.399.389,19 euros, IVA inclòs, amb un termini d’execució inicial de 52 mesos, i comptarà amb ajudes estatals.

La nova estació Intermodal serà subterrània i comptarà amb dos nivells, vestíbul i andanes, i un nivell de superfície en coberta per als accessos, de manera que tota la infraestructura prevista queda per davall de la cota actual de l’aparcament d’ADIF, sense alterar la configuració urbanística actual. Aquestes noves instal·lacions es projecten amb quatre vies i dues andanes centrals.

La nova infraestructura disposarà de tots els equips necessaris per al seu correcte funcionament, com a lampisteria, sanejament i bombaments, evacuació, senyalització, instal·lació elèctrica, enllumenat, detecció de gasos i qualitat de l’aire, ventilació i climatització, escales mecàniques i ascensors, protecció contra incendis, sistemes de control i comunicacions i sistemes d’informació al viatger.

Respecte a les instal·lacions ferroviàries, destaca la implantació de subestació elèctrica de tracció, sistema d’electrificació, enclavament, sistema ATP, telecomandament, comunicacions i energia.

La connexió de la nova estació Intermodal amb Luceros s’ha projectat mitjançant un túnel, de 70 metres de longitud, que evita l’afecció al trànsit de l’avinguda Salamanca, a l’actual edifici de l’estació d’ADIF i la zona verda protegida.

Aquesta nova estació s’ha plantejat també per part de la Generalitat com un projecte fonamental per a l’expansió de la xarxa del TRAM d’Alacant, ja que permetrà una millora en la freqüència de pas dels trens i tramvies, així com de l’explotació del servei ferroviari del futur.

El projecte constructiu definitiu ha sigut consensuat per part de la Generalitat amb Avant, ADIF i l’Ajuntament d’Alacant.