Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • Les places corresponen a Metrovalencia i TRAM d’Alacant per a llocs de tallers, maquinistes, caps o caps de circulació, entre altres
  • En la convocatòria es reserva un 10,93% dels llocs a persones amb discapacitat o diversitat funcional

El Ple del Consell ha aprovat la convocatòria de la nova l’Oferta d’Ocupació Pública (OEP) de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) corresponent a 2022 i que compta amb un total de 64 places.

Els llocs de treball corresponen a les explotacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant. En concret són: 6 places per a oficials o oficiales d’Ofici de Taller a València; 9 places de maquinistes a València; 1 plaça de maquinista a Alacant; 10 places de caps de Circulació a València; 1 plaça de cap de Circulació a Alacant; 29 places d’agents d’estacions a València; 3 places d’agents d’estacions a Alacant; i 5 places de regulador o reguladora en el Lloc de Comandament de València.

Aquesta convocatòria de 64 places se suma a les 147 oferides i ja cobertes en els últims anys per FGV. Al seu torn, l’empresa pública té previst la convocatòria de nous concursos per a la cobertura de noves places.

En la present convocatòria es reserva un 10,93% dels llocs a persones amb discapacitat o diversitat funcional (Art. 64 Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana) en les places d’agents d’estacions de València, per la qual cosa de les 29 previstes en la OEP, 7 d’elles compliran amb aquesta normativa.

A més, es contemplaran les mesures i previsions d’adaptació i accessibilitat necessàries perquè les persones amb diversitat funcional puguen realitzar les proves que s’establisquen en condicions concordes amb la seua situació i en termes d’igualtat amb la resta de persones aspirants.

En l’Oferta d’Ocupació Pública es prendran les mesures necessàries per a fer efectiva la igualtat entre dones i homes, de conformitat amb les previsions de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Aquesta Oferta d’Ocupació Pública ha sigut negociada amb les organitzacions sindicals amb representació en els Comités Provincials d’Empresa d’FGV, en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2022.