La Generalitat va presentar el juliol de 2021 les principals línies d’actuació del Pla d’Ampliació de la xarxa del TRAM d’Alacant, en el qual s’inclouen les propostes en execució, així com els nous traçats previstos de cara als pròxims anys, en funció a les necessitats de mobilitat de la ciutat d’Alacant i les comarques de l’Alacantí, la Marina Alta i la Marina Baixa.

Amb una inversió superior als 250 milions d’euros, la Generalitat estarà en disposició de construir, en els pròxims anys, uns 15 quilòmetres de nous trams i línies que se sumaran a l’actual xarxa tramviària per a vertebrar la ciutat d’Alacant, la seua àrea metropolitana i les comarques on ja opera el TRAM d’Alacant.

Actualment, s’està executant la modernització i renovació integral de la Línia 9 (Benidorm-Dénia) que, una vegada completada en 2023, haurà suposat una inversió superior als 150 milions d’euros i permetrà recuperar una connexió fonamental per als veïns de la Marina Alta i la Marina Baixa i per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana.

Les inversions recollides en aquest pla d’ampliació, que combina actuacions en execució, projectades i planificades permetran augmentar en els pròxims anys, de manera molt considerable, les condicions de mobilitat de manera sostenible i eficaç, així com potenciar el turisme i ser un impuls a l’economia crucial per a fer front a la crisi.

L’objectiu és planificar el creixement de la futura xarxa del TRAM d’Alacant i oferir una millor cobertura i millor servei a la ciutat d’Alacant i les comarques de l’Alacantí, la Marina Baixa i la Marina Alta, ateses les necessitats de mobilitat.

Al seu torn, es treballa per fomentar la intermodalitat amb altres operadors de transport públic i consolidar el TRAM d’Alacant com una alternativa real a l’ús de vehicle privat.

Principals actuacions d’ampliació

Les obres de connexió de l’estació de Luceros del TRAM d’Alacant amb l’estació d’ADIF-Renfe d’Alacant està previst que comencen a la fi de 2023, una vegada aprovat el projecte per les parts implicades.

Aquesta actuació té com a objectiu estratègic potenciar la intermodalitat a la ciutat d’Alacant i fer possible el creixement de la xarxa del TRAM a Alacant i en la seua àrea metropolitana.

El projecte bàsic inclou la definició i disseny de l’estació intermodal i del túnel d’accés a aquesta per l’avinguda Salamanca. El pressupost d’aquesta actuació ascendeix a uns 100 milions d’euros, IVA inclòs.

De manera paral·lela s’ha plantejat una nova connexió de l’actual xarxa del TRAM d’Alacant amb Sant Joan i el seu Hospital i continuació fins a Mutxamel, des de les actuals Línies 1 i 3 que enllacen Luceros amb Benidorm i El Campello respectivament. El pressupost inicial és d’uns 40 milions d’euros.

També està previst prolongar la Línia 2, que parteix des de Luceros a Sant Vicent del Raspeig fins a l’hospital d’aquesta localitat.

Des de la nova estació d’Alacant Intermodal està planificat connectar pel sud-oest de la ciutat amb els barris de La Florida, Ciutat d’Assís i Sant Ferran-Princesa Mercedes i des d’ací prolongar en direcció nord, a través de Polígon de Sant Blas, els Àngels, Sant Agustí, Tómbola i Divina Pastora, fins a connectar amb el traçat actual prop de la parada de Ciutat Jardí, amb una inversió d’uns 100 milions d’euros.

A les prolongacions i ampliacions cal afegir la obertura a la mar de l’entorn de l’actual estació de la Marina.

Actuacions entre Benidorm i Dénia

La Generalitat està executant diferents actuacions en Línia 9 del TRAM d’Alacant que uneix Benidorm i Dénia, amb la finalitat d’aconseguir la renovació i modernització integral d’aquesta línia, amb una inversió que supera en conjunt els 150 milions d’euros.

Les millores tècniques i noves infraestructures, així com la incorporació de nou material mòbil, tenen com a objectiu mantindre i millorar les condicions d’explotació, garantint la regularitat i la qualitat del servei amb uns estàndards similars a la resta de la xarxa d’FGV a Alacant.

En els últims anys s’han completat actuacions com la renovació de via del tram Teulada-Gata de Gorgos-Dénia que inclou la tranviarització del traçat urbà al llarg de la localitat de Dénia, així com l’adequació i millora de l’accessibilitat en les andanes de baixadors i estacions.

La tranviarització ha permés integrar urbanísticament el traçat, transformar els passos a nivell en encreuaments amb semàfors i eliminar els murs que tanquen les vies, acabant amb la divisió que suposava el trenet en tallar Dénia pel seu costat sud.

Una vegada es completen les obres de condicionament del taller de Dénia, per a poder acollir els nous trens duals (dièsel-elèctrics), la totalitat de la línia estarà en servei a principis de 2023.

FGV executa també el nou viaducte del Quisi i les obres de supressió del pas a nivell i construcció d’un pas inferior en l’avinguda de Beniardà a Benidorm. En 2023 començaran les obres d ells nous viaductes de Algar i Mascarat.

Incorporació de nous tramvies

Com a actuació complementària als diferents projectes d’ampliació, FGV ha licitat enguany l’adquisició de nous tramvies de la sèrie 4500.  El pressupost inicial del contracte ascendeix a 109.562.112 euros, IVA inclòs, i comprén l’adquisició de 16 tramvies. Aquest mateix contracte contempla la possibilitat d’adquirir fins a altres 12 tramvies més, en dos lots de sis unitats.

Aquesta actuació està cofinançada per la Unió Europea, a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027.