Publicat
Arxivat com notícies FGV - butlletí.

FGV presenta una nova edició dels concursos de Fotografia i Literatura i afegeix com a novetat el certamen “La dona hui”. Igual que en edicions anteriors poden participar tots els agents de FGV en actiu, amb obra original pròpia que poden presentar fins al 22 de
novembre de 2019.

Per primera vegada, enguany i com a activitat emmarcada en el Pla d’Igualtat, es concediran premis especials al relat i a les fotografies al voltant de la dona. Les obres hauran d’abordar, amb la visió lliure de l’autor o autora, qualsevol aspecte relacionat amb la situació de falta d’igualtat de la dona en l’actualitat, amb una intenció crítica o merament expositiva que, en tot cas, convide al lector o a l’espectador a la reflexió sobre tal problemàtica.

S’alliberarà un premi especial de relat i dos premis especials de fotografia, dotats amb 100 euros. Els agents que desitgen que les seues obres participen en este certamen especial hauran d’indicar-ho expressament en el sobre en el qual presenten l’obra escrita o en el dors de les fotografies, escrivint la frase “La dona hui”. Una mateixa obra (text o fotografia) podrà obtindre al mateix temps qualsevol dels premis del concurs general i el d’aquest certamen especial.

Les propostes es poden presentar en les oficines de Tallers Machado, Tarongers i València-Sud, a l’atenció d’Àngela Barderas Fernández. A Alacant els interessats poden presentar els seus treballs en l’edifici de la Marina, a l’atenció d’Inmaculada Ortiz Escolano.

XIII CONCURS LITERARI

MODALITATS

  • Anècdotes Ferroviàries FGV: Extensió màxima: 3 planes
  • Relat curt (tema lliure): Extensió màxima: 5 planes

Es podran presentar fins a 2 obres per autor, en castellà o valencià, en qualsevol modalitat.

FORMAT: DIN A-4, interlineat 1’5, lletra Arial cos 12.

PRESENTACIÓ: Una única còpia, impresa a una cara, en sobre tancat en el qual conste: títol, autor, núm. agent, contacte (telèfon i email) i lloc d’entrega. En el text figurarà el títol de l’obra, però no haurà d’haver-hi referència a l’autor o autora.

PREMIS: Per a cada modalitat 1er, 2n i 3er premi, de 350, 250 i 125 euros, respectivament. De no haver-hi almenys 7 obres en la modalitat, es declararà desert el concurs de la mateixa.

XV CONCURS DE FOTOGRAFIA

TEMA i FORMAT: Tema, tècnica i grandària lliure, si bé s’hauran de presentar les obres en suport rígid tipus cartó ploma, grandària A-3.

PRESENTACIÓ: Cada agent podrà presentar fins a 2 obres. En el dors s’indicarà el nom de l’obra, autor o autora, núm. d’agent, contacte (telèfon i email) i lloc d’entrega. En la part anterior només apareixerà la fotografia, sense nom.

PREMIS: 1er, 2n i 3er premis de 350, 250 i 125 euros, respectivament. A més, s’alliberaran 3 mencions especials de 90 € a les 3 millors fotos no premiades la temàtica de les quals siga el ferrocarril o el seu entorn. Una mateixa foto no podrà obtindre premi i menció.

FOTOGRAFIES NO PREMIADES: Després de l’exposició s’informarà els que no van obtindre premi o menció per tal que retiren les seues fotografies. Transcorreguts 2 mesos, les no arreplegades es destruiran.