Publicat
Arxivat com Corporatiu, Notícies.

  • Aquestes sessions s’han realitzat a València i Alacant i s’han dirigit a treballadors i treballadores relacionats amb aquestes matèries
  • Les jornades han abordat com actuar davant situacions com a robatoris, casos de violència de gènere, delinqüència terrorista i delictes d’odi

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en col·laboració amb el Cos Nacional de Policia, ha impartit una sèrie de sessions formatives sobre seguretat i protecció ciutadana als treballadors i treballadores de TRAM d’Alacant i Metrovalencia, implicats en aquestes qüestions.

Aquestes sessions van començar la setmana passada a Alacant i han continuat hui a València, en una sessió desenvolupada en les oficines de València Sud i en la qual han participat, entre altres ponents, Pablo Díaz, comissari cap de la Brigada Judicial i José Luis Ramírez, cap de Formació, juntament amb inspectors especialitzats en les matèries a tractar durant la sessió.

El contingut de la formació impartida per la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana ha abordat qüestions com a robatoriss en estacions i metro; modalitats delictives de grups itinerants; i primeres actuacions davant casos de violència de gènere.

A més, s’ha oferit informació sobre delinqüència terrorista i primeres actuacions davant una amenaça. En matèria de seguretat ciutadana s’han plantejat qüestions com les actuacions de la Unitat de Subsol; delictes d’odi; i la col·laboració amb seguretat privada.

Aquest tipus de pràctiques, organitzades per la unitat de Seguretat i Protecció Civil d’FGV, estan incloses en el pla de formació a organismes externs per a situacions d’emergència, tal com està establit en els Plans de Autoproteccion d’Alacant i València de l’empresa pública.

La col·laboració dels diferents cossos de policia (nacional, autonòmica i local), bombers, Guàrdia Civil, Emergències i Protecció Civil és constant al llarg de l’any, com demostra la participació habitual de tots ells en els diferents simulacres, cursos i visites tècniques que s’organitzen.