Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

Els mèrits reduiran a un màxim de 1.570 els aspirants, 1.050 a València i 520 a Alacant
La convocatòria es realitza seguint els criteris de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat arreplegats en la legislació vigent
La vigència s’ha establit per un període de dos anys a partir de la constitució d’estes borses

Més de 20.000 persones, en concret, 20.146, s’han presentat a la convocatòria de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) de 12 borses de treball temporal que permetran seleccionar el personal necessari de futures incorporacions, en les explotacions de València i Alacant, segons les necessitats de l’empresa i en compliment dels criteris d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat arreplegats en la Llei 10/2010 de 9 de juliol de la Generalitat.

D’estos 20.146 aspirants, que poden haver-se presentat a borses distintes, 6.537 són per a les d’Alacant i 13.609 per a les de València. No obstant això, d’esta llista preliminar, l’empresa pública realitzarà un tall fins que el registre se situe en 1.570 aspirants (520 a Alacant i 1.050 a València) per al total de 12 categories professionals. Els llocs per als que s’obri el procés d’inscripció són: Atenció al Client València i Alacant; Cap de Circulació de València i Alacant; Maquinistes Alacant, Metrovalencia i tramvia València; Oficials taller València i Alacant; Vies i Obres València i Alacant; i Oficis Elèctrics de Manteniment a València.

Els requisits que es tenen en compte són, per orde d’importància: formació/coneixement reglat (50-70%), experiència (25%), idiomes (% segons borsa) i en algún cas segons necessitats, permís de conducció. També es valora amb un 5%, que l’aspirant haguera causat baixa en FGV de forma no voluntària en l’acomiadament col·lectiu de 2012, amb la qual cosa s’ha arreplegat el plantejament realitzat pels sindicats i un compromís plasmat en l’acord del dit acomiadament col·lectiu. En les llistes es reserva un 2% de llocs a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Per a la determinació de les bases de la convocatòria s’ha comptat amb la participació i aportacions de la representació legal dels treballadors en FGV.

La vigència d’estes borses de treball temporal serà de dos anys, llevat que per a algun lloc es realitzara abans un concurs d’ingressos (Oferta Pública d’Ocupació, segons Taxa de Reposició de FGV), i en este cas esta borsa en qüestió quedaria anul·lada i es generaria una nova, amb els aprovats sense plaça.

En l’actualitat, FGV té en vigor quatre borses de treball temporal (maquinistes a València i Alacant, circulació a Alacant i Taller a València), que concloïen la seua vigència al maig, per la qual cosa s’ha prorrogat la dita vigència fins a la entrada en vigor de les que ara es pretén constituir, que serà després de l’estiu.