La antigua estación de Palmaret de Metrovalencia acogerá el Centro de Formación de Ferrocarrils de la Generalitat

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • La Generalitat ha iniciat la licitació del conjunt de les obres de remodelació que ascendeix a 2,5 milions d’euros, IVA inclòs
  • Amb aquest nou servei es podrà impartir la formació del personal ferroviari per a l’obtenció i manteniment de les habilitacions

La Generalitat situarà en l’antiga estació de Palmaret el Centre de Formació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Per al fer efectiu el condicionament d’aquestes instal·lacions s’ha obert la licitació d’aquestes obres que comptaran amb un pressupost inicial de 2.560.893,36 euros, IVA inclòs.

El condicionament de l’edifici contempla una millora en l’accessibilitat de l’edifici i les seues dependències, incorporant aquells elements arquitectònics, estructurals i de serveis que siguen d’obligat compliment per les normatives existents i que permeten condicionar les noves dependències com a centre de formació.
Altres actuacions previstes afecten l’eficiència energètica i implantació d’aquelles mesures que permeten millorar la qualificació energètica de l’edifici, incorporant materials “verds” reciclats i reciclables de baix impacte mediambiental.
Juntament amb l’equipament i mobiliari necessari per a l’ús funcional de les instal·lacions, s’ha previst la renovació i ampliació dels diferents sistemes com a equips de climatització; il·luminació; seguretat; xarxa de veu i dades; i protecció contra incendis.
L’antic edifique de l’estació de Palmaret de la Línia 3 de Metrovalencia, situat en el terme municipal d’Alboraia, va quedar desafectat de l’estació després de les obres de soterrament de les vies i la construcció de l’actual estació d’Alboraia-Palmaret, mantenint una xicoteta part com a oficines i despatxos.
Després de la publicació del projecte de la Llei de Seguretat Ferroviària de la Generalitat Valenciana i la creació de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, és necessari que FGV compte amb un Centre de Formació propi, per a posteriorment poder homologar les titulacions i certificacions que corresponguen.
Aquest centre té com a objectiu impartir la formació del personal ferroviari per a l’obtenció i manteniment de les habilitacions, amb les seues respectives avaluacions tant teòriques com pràctiques, regulades en el Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS) d’FGV; impartir la formació del personal de manteniment dels diferents sistemes estructurals existents; desenvolupar els programes formatius per a l’obtenció de les habilitacions d’acord amb el contingut establit en el SGS; i promoure la formació, tant general com específica, de tot el personal de l’empresa no subjecte als processos d’habilitació regulats en el citat sistema.
En un futur i d’acord amb el que s’establisca en el desenvolupament de la Llei 7/2018 de seguretat ferroviària, el centre haurà de ser homologat per l’Autoritat Ferroviària que supervisarà i auditarà els processos formatius que intervinguen en l’obtenció i manteniment de les diferents habilitacions.