Publicat
Arxivat com Notícies.

  • L’empresa pública valenciana ha explicat el seu cas pràctic del passat exercici, en el que ha obtingut un 37 %de millora en el resultat anual
  • La 14é Reunió de les Direccions Econòmic Financeres d’Explotacions Ferroviàries espanyoles s’ha clausurat a Alacant

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha explicat en el fòrum de la 14é Reunió de les Direccions Econòmic Financeres d’Explotacions Ferroviàries que s’ha celebrat a Alacant que la nova política d’amortització dels actius ferroviaris de l’empresa pública valenciana ha millorat en 57,6 milions d’euros el resultat comptable de l’exercici 2017.

El cap de l’Àrea Econòmica Financera de FGV, Vicente Alcaide, en la ponència titulada “Nova política d’amortització de l’immobilitzat”, ha exposat el cas pràctic de l’empresa que gestiona Metrovalencia i TRAM d’Alacant en el que s’ha aconseguit un percentatge de millora del resultat comptable del 36,94%, al passar dels 155,9 milions d’euros als 98,3 milions de 2016 a 2017, i que significa una diferència de millora de 57,6 milions d’euros.
Estes dades s’han obtingut gràcies al canvi de criteris i de les taules d’amortització que s’utilitzaven fins a 2016, realitzant un càlcul de la vida útil real dels elements que componen els actius ferroviaris de FGV. Una vegada determinada la dita vida útil, s’ha dividit el valor net comptable de cada element per la vida útil que li resta per a aconseguir la nova quota d’amortització anual, d’una banda, del material mòbil i equips, d’una altra, de les instal·lacions fixes ferroviàries i equips
El resultat ha sigut que les taules a aplicar en les instal·lacions fixes ferroviàries (vies i túnels) han descendit de l’1-6% de l’exercici 2016 al 0,54-2,91% en el de 2017. Per la seua banda, els elements de transport ferroviari (el material mòbil)  han disminuït del 4-8% al 1,27- 2,10%. Al mateix temps, els matetrials d’immobilitzat (de les unitats de metro i tramvia) han disminuit del 7% a entre el 1,27-2,1%. La resta de comptes han mantingut els seus percentatges.
La comparativa de gastos d’amortització de l’immobilitzat ha disminuït de 100,1 milions a 46,3 milions d’euros, reduint el cost en 53,8 milions d’euros.

Jornades a Alacant

En la segona jornada de la 14é Reunió de les Direccions Econòmic Financeres d’Explotacions Ferroviàries que s’ha clausurat este migdia a Alacant ha participat Ismael Uruen, de TMB, amb la ponència “Ús de les dades dels actius per a una gestió més eficient dels recursos empleats en el manteniment del metro”; Josep Uber, de FGC, qui ha dissertat sobre “Avantatges i inconvenients de mantindre existències en el magatzem”; i Álvaro Calataiud, de Metro Madrid, amb la seua ponència “Implementació i certificació de Sistemes de Compliance Penal”.

Així mateix, José Echeandia, de Metro Bilbao, ha explicat el Subministrament Immediat d’Informació (SII); i Adrián Jesús Moreno, de Metro Màlaga, ha presentat la pàgina web www.deferroviarias.es, en la que els presents han pogut conéixer les noves plantilles de dades comunes econòmics i ràtios a través d’Efipro (eficiència i productivitat) de les explotacions ferroviàries espanyoles.