Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • UGT i CCOO de València i Alacant i SCF han protegit el document
  • L’acord permet que l’emprés compte amb un nou  conveni després de més de cinc anys sense marc laboral propi
  • El  text arreplega millores salarials, socials i mesures per a afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral

La direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i els sindicats Unió General de Treballadors (UGT) d’Alacant i València, Comissions Obreres (CC.OO.) d’Alacant i València i Sindicat de Circulació Ferroviari (SFC) de València han firmat el XII Conveni Col•lectiu de FGV, que tindrà una vigència fins al 31 de desembre d’enguany.

Entre les tres organitzacions s’obté la majoria necessària de la Comissió Negociadora perquè el conveni tinga eficàcia general per al conjunt dels treballadors i treballadores de FGV. El document ha sigut firmat per la majoria dels components de la taula negociadora, tots els membres de la part de la direcció i 8 membres de 13 que componen la part social.

El director gerent de FGV, Ángel García de la Bandera, ha explicat que “l’acord s’ha tancat després d’un període de negociació de pocs mesos, en el que ha predominat la predisposició al diàleg d’ambdós parts i l’objectiu de buscar solucions no sols econòmiques a la situació de l’empresa. Amb este acord, es milloren les condicions laborals i es recupera la normalitat d’una empresa que portava més de cinc anys sense un conveni col•lectiu”.

Així mateix, ha significat que “davant de les dificultats de finançament que travessa la Generalitat, la majoria de les millores laborals d’este conveni discorren per aspectes socials i de conciliació de la vida familiar i laboral”.

Entre les novetats del conveni, cal destacar la ultraactivitat indefinida, l’increment d’un 1 per cent de les taules salarials, l’abonament de la part pendent de la paga extraordinària de desembre del 2012 i el compromís de la direcció de sol•licitar un increment d’un 2 per cent addicional en els pressupostos dels anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 a fi que, si la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana ho permet, es puga compensar la pèrdua salarial del 10 per cent que va suposar l’acomiadament col•lectiu.

També, entre altres qüestions, s’arreplega que l’antiguitat s’abonarà en biennis en compte de quadriennis, es deixa d’aplicar el salari tipus d’inici per al nou personal, la plantilla no serà inferior a 1.494 treballadors, s’internalizarán servicis i es durà a terme una nova Valoració de Llocs de Treball, a més d’incloure diversos beneficis socials.

El conveni inclou el text articulat, taules salarials, Pla d’Igualtat i quadro de Classificació Professional. De la mateixa manera, en l’acta final consta el compromís d’aplicar a partir de l’1 de març del 2016 un horari flexible al personal administratiu de València i Alacant.

Una vegada firmat el conveni per part de direcció i sindicats, el document requerix l’aprovació definitiva de la Conselleria d’Hisenda com últim tràmit.

La firma del XII Conveni tanca la negociació oberta amb l’actual direcció de l’empresa que es va iniciar al setembre del 2015. Amb este nou document es dóna continuïtat al prorrogat des de 2009.