Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • Els mitjans de transport dependents de la Conselleria de Mobilitat desinfecten diàriament els zones de contacte mes freqüents per als usuaris
  • FGV incorporarà un servei d’ozonificació i nebulització de desinfectants per a augmentar l’eficàcia del procés

Els mitjans de transport dependents de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat, com son els de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) amb els seues explotacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, han reforçat els seus protocols de neteja habituals amb productes desinfectants en els zones de contacte mes freqüents per als usuaris que és consideren susceptibles de transmissió del COVID-19 per contacte.

FGV neteja diàriament els instal·lacions i el material mòbil, especialment en els zones de major possible contagi, com a màquines expenedores automàtiques, bancs, papereres, màquines de vending o baranes en els estacions; agarradors, polsadors, papereres o comandaments de cabina en els unitats; accessos, portes d’armaris, estanteries, taquilles personals, magatzems o baranes en els tallers; i taules, teclats d’ordinadors o baranes d’escales en els oficines.

Seguint els indicacions donades pel Ministeri de Sanitat, s’han substituït els productes de neteja habituals biodegradables pels adequats per a la desinfecció d’estos elements, aquells que contenen hipoclorit sòdic, que contraresta millor al Coronavirus.

Amb la finalitat d’augmentar l’eficàcia en el procediment de desinfecció, FGV incorporarà a estes actuacions un servei d’ozonificació i nebulització de desinfectants. Amb estos sistemes s’augmenta l’eficàcia i la velocitat de desinfecció en espais confinats, com ara taquilles i despatxos, i en espais oberts, com ara andanes i vestíbuls.

En el cas dels concessionaris de transport, és reforçarà igualment la neteja ordinària diària dels zones de contacte mes habituals amb productes desinfectants.