Benidorm Tram d'Alacant

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV.

  • El pressupost d’aquesta actuació parteix de 6.243.192,42 euros, IVA inclòs, i un termini màxim d’execució de 16 mesos
  • El projecte contempla condicionar un pas inferior per a vehicles i convertir l’actual passe a nivell en un pas per a vianants

La Generalitat ha obert el procés de licitació de l’obres del projecte constructiu de supressió del pas a nivell i del nou pas inferior de l’avinguda de Beniardá a Benidorm de la Línia 9 del TRAM d’Alacant, que connecta aquesta localitat i Dénia.

El pressupost inicial presentat per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ascendeix a 6.243.192,42 euros, IVA inclòs, i estableix un termini màxim d’execució de 16 mesos.

Aquesta actuació permetrà la transformació de l’actual passe a nivell del TRAM d’Alacant situat en l’Avinguda Beniardá de Benidorm, en un pas a nivell per als vianants, protegit per senyals lluminosos i acústics, i que comptarà amb un pas inferior per a vehicles.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha valorat els avanços administratius d’una actuació “molt reivindicada i esperada” per veïns, veïnes i pels visitants que rep la ciutat, ja que “posarà fi als problemes de trànsit que es produeixen actualment en aquest punt d’accés a Benidorm”.

El nou pas inferior disposarà d’una secció tipus de dos carrils per sentit amb mitjana central, mentre que els itineraris per a ciclistes i vianants es conservaran en la superfície.

També l’actuació es culminarà amb l’execució de carrils de serveis secundaris que permeten l’accés al carrer de l’Estació, a parcel·les privades i a l’aparcament dissuasiu municipal situat al costat de l’estació de Benidorm.

L’avinguda Beniardá és un dels principals punts d’accés al municipi de Benidorm, des de l’Autopista AP-7 i la Carretera Nacional N-332, i està formada per una calçada de quatre carrils, tipus via parc, amb sengles franges de vorera i carril bici en els marges del tram a l’oest del pas a nivell, mentre que en el costat mar, la configuració és plenament urbana, amb voreres de dos metres i carril bici en la mitjana de l’avinguda.

Aquesta obra forma part del conjunt d’actuacions que realitza la Generalitat, a través d’FGV, amb l’objectiu d’eliminar passos a nivell en tota la seua xarxa ja que constitueixen un dels principals focus de risc, tant per a la circulació ferroviària com per al trànsit rodat i vianants de les xarxes del TRAM d’Alacant i de Metrovalencia.

En aquestes intervencions es prioritza l’eliminació dels passos a nivell amb major afecció a la seguretat, establint una actuació escalonada en diversos blocs en funció de les condicions dels passos. Est passe a nivell és un dels analitzats en el TRAM d’Alacant i catalogats com a “prioritat màxima”, per a dur a terme la seua supressió o transformació.

Per a la confecció del projecte, s’han emprat tècniques de la metodologia BIM (Building Information Modeling), per la qual cosa s’ha considerat imprescindible que, en la construcció de totes les fases d’obra, l’adjudicatari aplicarà aquesta metodologia, partint de la informació, plans, estudis i documentació que componen el projecte constructiu aprovat i els requeriments, expressats en el plec administratiu i enwww.fgv.es/manual_bim.

Aquesta actuació és susceptible de finançament a través dels fons Next Generation EU, de la Unió Europea.