Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • Aquestes actuacions estan previstes fins a principis del mes de març i es realitzen fora de l’horari comercial del servei
  • Les intervencions es realitzen en diferents trams de la xarxa tramviària i de metro amb l’objectiu de reduir vibracions i sorolls

La Generalitat ha iniciat treballs d’esmolada de via, previstos en diferents trams del conjunt de la xarxa de Metrovalencia. Les intervencions programades es prolongaran fins el mes vinent de març i es realitzen fora de l’horari de servei per a no alterar el servei oferit als clients i les clientes.

Els treballs d’esmolada es realitzen a fi de retornar al carril a la seua geometria teòrica, reduint així problemes de vibracions, sorolls i desgastos excessius en les rodes dels trens i tramvies, i augmentant d’aquesta manera la comoditat de les persones usuàries i disminuint les possibles molèsties entre veïns i veïnes de la zona.

La campanya abasta diversos trams de la xarxa de Metrovalencia, tant ferroviaris com tramviaris, en funció del desgast conegut mitjançant mesuraments realitzats prèviament.

La primera part de la campanya que s’està executant actualment aborda l’esmolada de diferents trams tramviaris, mentre que els trams de metro es realitzarà posteriorment.

Aquests treballs es realitzen en jornada nocturna, mitjançant un tren esmolador dotat de queixals que fresen els carrils i permeten recuperar el seu aspecte i prestacions originals.

Les actuacions programades estan incloses en les labors de manteniment de via i infraestructura que es realitzen de manera contínua per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en les línies de metro i tramvia de Metrovalencia.

FGV va adjudicar en 2019 aquest servei per un període inicial de tres anys i una possible pròrroga d’una altra anualitat, amb un pressupost superior als set milions d’euros.

En aquests treballs també està inclòs el manteniment i conservació dels elements fonamentals de la infraestructura, la via, aparells de via i passos a nivell de les línies de FGV a València. De manera que amb aquestes intervencions complementàries es pretén preservar la seguretat de les línies; aconseguir els nivells desitjats de fiabilitat; millorar la qualitat del servei que percep el client; i prolongar la vida útil d’aquestes instal·lacions.

Els serveis a realitzar que es contemplen el manteniment ordinari preventiu que inclou també la utilització de maquinària pesant com és el cas del bat i esmolada; i accions correctives i de millora, en resposta davant una avaria o incidència no prevista, provocada per col·lisions, incendis o inclemències meteorològiques.

Aquests mateixos treballs complementen les accions que s’efectuen de manera habitual per part de l’empresa pública des de la Unitat de Manteniment d’Instal·lacions Fixes.

La xarxa de Metrovalencia compta amb més de 156 quilòmetres de via, distribuïts en sis línies de metro i tres de tramvia.