Publicat
Arxivat com Noticias FGV, Notícies.

  • Les obres suposen una inversió de 917.000 euros i són finançades pels Fons Next Generation EU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
  • S’ha modificat el procés de construcció en benefici de la ciutadania per a fer els treballs sota les vies aprofitant el tall de servei de ferrocarril planificat en la Línia 3 de Metrovalencia

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat està executant les obres de permeabilització de la Línia 3 de Metrovalencia (Aeroport-Rafelbunyol) al seu pas per Meliana, que permetran connectar de manera segura l’estació amb el nucli urbà a través d’un nou pas per als vianants inferior.

Els treballs que s’estan realitzant consisteixen a excavar el pas inferior i els seus accessos, la col·locació a cel obert de marcs prefabricats de formigó, el farciment i formigonada de la secció completa del tronc del pas inferior, així com de la reposició dels serveis que quedaran sota les vies quan aquestes es reposen.

Aquesta actuació suposa una inversió de 916,744,40 euros i és finançada pels Fons Next Generation EU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Gràcies a aquest nou pas inferior es podrà facilitar l’accés dels ciutadans i ciutadanes residents en la zona sud-oest a l’estació i es connectarà la parteix sud-oest del nucli urbà amb la zona nord-est de la localitat.

El pas inferior dissenyat consisteix en un calaix de formigó armat, de 5,25 metres d’ample lliure i 2,90 metres d’altura, amb una longitud total de 9,20 metres. Les escales tenen un ample de 1,80 metres i es componen de dos trams rectes, perpendiculars entre si, i amb replà intermedi.

L’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda està garantida mitjançant la construcció de sengles ascensors elèctrics, un en cada extrem del pas inferior, de dimensions interiors 1,4 per 2 metres, permetent així també el seu ús per a bicicletes.

L’actuació s’ha dissenyat respectant la zona reservada per a la doble via així com la urbanització de l’entorn immediat. El disseny adoptat cerca la integració urbanística de l’actuació en l’entorn.

Procés de construcció a cel obert i amb menys soroll

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha modificat el procés de construcció per a treballar a cel obert en benefici de la ciutadania, aprofitant el tall del servei del ferrocarril que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha realitzat aquest mes d’agost en aquest tram de la Línia 3 de Metrovalencia, amb motiu de les obres de renovació i millora als trams en superfície.

D’aquesta manera, s’ha procedit a executar a cel obert la part de l’obra del pas inferior que es quedarà sota les vies a temps per a reprendre el servei de Metrovalencia, previst per al pròxim 1 de setembre, segons les estimacions de l’empresa pública.

El disseny resultant de l’obra no s’ha modificat. Els calaixos s’han prefabricat i han sigut col·locats directament sota les vies, tallant les mateixes que, seguidament, s’han reposat.

Amb aquest canvi s’han evitat els treballs nocturns, s’ha reduït el soroll derivat de les excavacions i col·locació de l’estructura de contenció i calaixos de formigó, així com el tràfec de vehicles d’obra en horari nocturn i el risc de danys en la via.

La resta de l’obra planificada per la Conselleria de Política Territorial, ja sense afecció a la línia ferroviària en servei, s’anirà desenvolupant a continuació, durant els mesos següents fins a la seua total conclusió.