Las vías y desvíos del TRAM d’Alacant a examen

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • El pressupost d’este nou contracte supera els 5,8 milions d’euros i per un període de prop de tres anys
  • Els treballs previstos inclouen les intervencions de conservació previstes per l’empresa pública en les línies d’Alacant

La Generalitat ha adjudicat els treballs de manteniment de via de les línies en servei del TRAM d’Alacant, per un període de dos anys i 7’5 mesos i un import de 5.850.881,33 euros, IVA inclòs. El contracte contempla una possible pròrroga fins a un màxim d’una altra anualitat.

Les actuacions previstes contemplen el manteniment i conservació dels elements fonamentals de la infraestructura, la via i aparells de via de les línies de FGV a Alacant.

Des de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) s’explica que amb estos treballs es pretén preservar la seguretat de les línies; aconseguir els nivells desitjats de fiabilitat; millorar la qualitat del servei que rep el client; i prolongar la vida útil d’estes instal·lacions.

Les intervencions afecten el manteniment ordinari preventiu, que inclou la utilització de maquinària pesada per al bat i amolat, així com accions correctives i de millora de caràcter extraordinari, en resposta davant d’avaries o incidències no previstes, provocades per col·lisions, incendis o inclemències metereològiques.

La xarxa de FGV a Alacant té sis línies en funcionament que combinen tramvia, tren-TRAM i tren dièsel. En conjunt, l’explotació del TRAM d’Alacant compta amb prop de 140 quilòmetres de xarxa.

Els treballs de manteniment es realitzen de manera habitual fora de l’horari comercial, amb la finalitat de no interferir ni alterar la circulació dels trens i tramvies que presten servei en la xarxa de FGV.