Limpieza Metrovalencia

Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

  • Els treballs previstos inclouen la neteja de les estacions, dependències tècniques, material mòbil i dependències administratives
  • El contracte inclou un apartat a labors de desinfecció enfront dels possibles efectes de la COVID-19

La Generalitat destinarà més de 25,9 milions d’euros als treballs de neteja i desinfecció de les instal·lacions i material mòbil de Metrovalencia i TRAM d’Alacant durant els pròxims tres anys.

Els diferents contractes adjudicats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ascendeixen a 25.989.376,86 euros, IVA inclòs, i cobreixen un termini inicial de tres anys, amb una possible pròrroga de dos anys addicionals.
Els serveis contractats tenen en compte totes les necessitats derivades de la neteja de totes les instal·lacions, dependències i material mòbil de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, garantint la qualitat i les freqüències de les neteges requerides, diàries i no diàries.

A més, els quatre lots adjudicats inclouen les noves necessitats que s’han plantejat a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 en matèria de neteja i desinfecció. Aquestes mesures addicionals comprenen el subministrament d’hidrogels; neteja addicional del material mòbil en ruta i de la resta d’instal·lacions.

En aquest mateix contracte, s’han incorporat també les instal·lacions de la nova Línia 10 (Alacant-Natzaret) de Metrovalencia, antics tallers Torrent i els possibles treballs extraordinaris programats i no programats.

En el lot 1 es fa referència als serveis de neteja en estacions de superfície i subterrànies, baixadors i dependències tècniques de les línies ferroviàries i tramviàries d’FGV a la província de València, que s’ha adjudicat a Varaser 96, S.L, per import de 13.634.416,57 euros, IVA inclòs.

El lot 2 comprén la neteja del material mòbil ferroviari i tramviari a la província de València, així com els tallers de València Sud, Machado i Tarongers, així com les corresponents desinfeccions que s’ha adjudicat a Eulen S. a. per 6.123.248,73 euros, IVA inclòs.

El lot 3 afecta a les dependències administratives d’FGV a València Sud, Machado i Tarongers i edifici de Palmaret correspon a Serveis Llevant, S. a. per 1.763.863,99 euros, IVA inclòs.

A Alacant, el lot 4 comprén la neteja en estacions de superfície i subterrànies, baixadors i dependències tècniques i administratives de les línies ferroviàries i tramviàries, adjudicat a Clece, S. a. per 4.770.574,99 euros, IVA inclòs.

El lot 5 fa referència a la neteja del material mòbil ferroviari i tramviari i tallers del TRAM d’Alacant, ha quedat desert pel que es pròrroga el contracte actual a l’espera d’una nova licitació.