Edificio de las Oficinas de FGV

Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies.

• El text arreplega millores salarials, socials i un pla per a afavorir l’eficiència en la gestió de l’empresa
• El document definitiu va ser previament ratificat en assemblea

La direcció d’Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i els representants dels sindicats han firmat el text del XIII Conveni Col·lectiu de l’empresa pública.

L’acord d’este nou conveni ha comptat amb el suport de la majoria necessària de la Comissió Negociadora, tant per part de la direcció de l’empresa com dels sindicats UGT, CCOO, SCF, SIF i SF.

L’acord sobre el conveni es va presentar previament a la firma pels distints representants sindicals en assemblea per a la seua ratificació i aprovació definitiva, perquè així tinga eficàcia general per al conjunt dels treballadors i treballadores d’FGV

Contingut del conveni

El contingut del conveni, amb una vigència establida fins al 31 de desembre de 2023, té com a objectiu principal millorar les condicions de treball i l’eficiència de l’empresa, a través de l’aplicació d’un pla específic que comporta un increment salarial del 2% anual, vinculat a l’increment de viatgers i del temps de treball productiu.

Al seu torn, este nou marc laboral desenrotlla avanços relacionats amb aspectes socials i de conciliació de la vida familiar i laboral, ampliant les possibilitats d’atenció de fills i cònjuges amb diversitat funcional, física, psíquica o sensorial, igual o superior al 65%, o de famílies monoparentals o en situació de monoparentalitat.

D’altra banda, el conveni establix la convocatòria de diferents taules de treball que de manera quinzenal tindran com a objectiu negociar la Relació de Llocs de Treball, amb la participació de responsables de la Direcció General de Sector Públic.
També està previst obrir meses tècniques de negociació en què representants de les seccions sindicals amb presència en els comités d’empresa i de la Direcció analitzen les circumstàncies de tots els col·lectius determinar així la plantilla òptima.