Implementacio BIM en FGV

Des de l’Àrea de Projectes i Innovació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) s’està treballant en els últims anys en l’aplicació i desenvolupament de la metodologia BIM (Building Information Modeling) en diferents projectes, sent FGV pionera en l’aplicació d’aquest model de treball en l’administració valenciana.

En aquest moment, des d’FGV sorgeix la idea de compartir tot aqueix coneixement, no sols entre les diverses empreses, sinó amb la resta de la comunitat BIM. Donat l’elevat nombre d’expedients (prop de 30) realitzats amb aquesta metodologia, ha sorgit la idea de la realització d’un showroom de presentació amb els projectes eleborados.

Showroom

Per a aquest showroom cadascuna de les empreses participants, de manera voluntària, ha preparat un vídeo d’entre 6-8 minuts on exposa els treballs BIM realitzats en FGV i sempre mostrant formats oberts (IFC).

El showroom es desenvolupa en col·laboració amb la Building Smart, associació sense ànim de lucre el principal objectiu del qual és fomentar l’eficàcia en el sector de la construcció a través de l’ús d’estàndards oberts d’interoperabilitat sobre BIM (Building Information Modeling), per a aconseguir així nous nivells en reducció de costos i temps d’execució i augment de la qualitat.

La finalitat de l’esdeveniment és constituir un aparador a nivell internacional per a totes les empreses de l’ecosistema d’FGV que es troben treballant en contractes de redacció de projecte i execució d’obres sota la metodologia BIM.

D’igual manera, és un esdeveniment que permet mostrar el posicionament d’FGV a l’avantguarda a Espanya com a administració pública que gestiona contractes mitjançant la metodologia BIM.

El showroom compta amb tres espais:

  • Hall d’entrada: espai de benvinguda on es troba l’Avatar que explica l’accés a les sales, i tres vídeos (de Línia 10 de Metrovalencia, de la buildingSMART i d’FGV)
  • Sala de contractes de València
  • Sala de contractes d’Alacant

Accés al Showroom >>>

BIM i manual BIM d’FGV

Com a part del procés d’implantació del la metodologia BIM en FGV, a l’octubre de 2020 es va publicar el Manual BIM d’FGV que arreplegava l’experiència acumulada en el desenvolupament del projecte de la Línia 10 de Metrovalencia, sota aquesta metodologia.

Amb la publicació del seu propi Manual BIM, FGV va culminar un de les fites més destacades per part de l’empresa pública en el seu procés d’implantació d’aquesta metodologia, iniciat en 2018, sent, en aquell moment, la primera entitat pública de la Comunitat Valenciana que va començar a emprar aquest sistema de treball en els seus projectes.

En aquest manual s’arrepleguen totes les instruccions i estàndards per a guiar al personal tècnic de la pròpia entitat i de les empreses col·laboradores externes, per a la seua aplicació de manera homogènia i estandarditzada.

A partir de la publicació del manual la resta de projectes i obres desenvolupats per FGV comencen a posar-lo en pràctica en el seu dia a dia i es constitueix l’Oficina de Gestió BIM d’FGV que ha permès llançar aquest showroom, amb els més de 30 projectes de les explotacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant.

El manual d’FGV està estructurat en dos volums juntament amb la documentació annexa i els seus apèndixs, de manera que en el primer volum s’arrepleguen amb detall els aspectes metodològics i d’estratègia que s’han adoptat per a escometre una implantació modèlica i efectiva en l’empresa.

En el segon volum s’ofereix una guia precisa per a desenvolupar a nivell pràctic tota la metodologia aplicada en els diferents contractes que, avui dia, es gestionen en FGV per al disseny, construcció i manteniment d’infraestructures ferroviàries.

El Manual BIM d’FGV, elaborat a partir d’experiències i projectes reals, naix amb la intenció de servir al sector públic per a crear un referent ric i ordenat, al voltant del foment de l’ús d’aquesta metodologia, amb una clara vocació normalitzadora i integradora, de manera pràctica i efectiva.

En la redacció han participat tant el personal tècnic d’FGV com empreses consultores especialitzades i col·laboradors externs, creant un dels manuals mes avançats a nivell nacional, que es pot consultar i descarregar a través d’aquest enllaç >>>