Viatgers de FGV

Publicat
Arxivat com Consell d'Administració, Corporatiu, Noticias FGV, Notícies.

  • En la reunió del Consell d’Administració s’han formulat els comptes del passat any, que van contemplar 39 milions d’euros d’inversió i un grau d’execució del 100%
  • En esta mateixa sessió s’ha acordat prorrogar la vigència dels abonaments temporals mensuals o anuals Gent Major o Mobilitat afectats per la crisi sanitària

La reunió del Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), presidida pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha formulat els comptes anuals de l’entitat, corresponents a l’exercici 2019, així com l’informe de gestió i l’informe de compliment d’obligacions de caràcter financer.

Esta sessió és la primera que se celebra després de la declaració de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19.

Segons les dades presentats, l’exercici s’ha tancat consolidant les dades obtinguts en els últims exercicis. Els ingressos operatius han ascendit a 76,26 milions d’euros, que suposen un increment del 7,78% respecte a 2018.

L’increment d’ingressos és conseqüència del resultat obtingut en el balanç de desplaçaments registrat per FGV que, amb més 81,5 milions de persones usuàries acumulades, augmenta un 4,10% el seu resultat respecte a l’exercici anterior. Dels més de 81,5 milions de persones usuàries comptabilitzades, més de 12 milions corresponen al TRAM d’Alacant i els altres més de 69,4 milions a Metrovalencia.

Des de 2016, l’empresa pública de transport ha experimentat un increment en el seu balanç de persones usuàries d’un 11,59% al passar dels 73,06 milions registrats eixe any als 81,53 del passat exercici.

En relació amb els gastos d’explotació, l’empresa pública ha tancat l’exercici 2019 amb una assignació per al seu funcionament de 126,5 milions d’euros, estant per davall del pressupost en un 14,64 %.

En l’apartat d’inversions, l’exercici es va tancar amb 39 milions d’euros destinats a diferents actuacions a València i Alacant i amb grau d’execució del 100%.

Com a conseqüència d’estos resultats, el director gerent de FGV, Emilio Bayarri, ha explicat que el marge de cobertura operatiu de FGV ha tornat a superar el 60%, encara que respecte a l’exercici anterior disminuïx un 1,30%. En Metrovalencia, el marge de cobertura es va situar el passat any en un 65,68%, mentres que en TRAM d’Alacant el resultat va ser un 43,17 %.

Pròrroga dels abonaments Gent Major o Mobilitat

En esta mateixa sessió del Consell d’Administració s’ha acordat prorrogar la vigència dels abonaments temporals mensuals o anuals Gent Major o Mobilitat, vàlids per a viatjar per la xarxa de Metrovalencia i el TRAM d’Alacant, la validesa del qual haguera començat abans de l’inici de l’estat d’alarma, açò és, del 14 de març de 2020, el nombre de dies en què esta haja coincidit amb la vigència de l’estat d’alarma decretat pel Govern.

A més, en les pròrrogues previstes en els acords subscrits amb els ajuntaments per a la promoció del transport públic entre col·lectius específics, es descomptarà, de l’import anual a abonar per cada títol, la part proporcional corresponent al període de temps en què la vigència dels títols haguera coincidit amb la de l’estat d’alarma decretat pel Govern.

Per a això, des de FGV es va a sol·licitar autorització a l’Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) i a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a fer efectiva esta proposta.

Acord amb l’ajuntament d’Alboraya

En esta mateixa sessió s’ha acordat aprovar els termes de la proposta presentada pel Ple Municipal d’Alboraya, en la sessió celebrada el dia 11 de maig de 2020, respecte de la fórmula de pagament del deute existent entre el consistori i FGV per les obres de soterrament realitzades en este municipi de l’Horta Nord. L’acord presentat establix un termini de 39 anys, que permetrà fer front als més de 30 milions d’euros pendents.