Mantenimiento señalización TRAMdAlacant

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies TRAM.

  • L’objectiu és tindre les instal·lacions en perfecte estat de funcionament i seguretat, garantint els millors nivells de qualitat
  • Els treballs es dividiran en dos contractes, un per a les línies tramviàries (L1, 2, 3, 4 i 5) i un altre per a la línia ferroviària (L9)

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha posat en marxa el procés de licitació de la prestació dels serveis de manteniment de les instal·lacions de senyalització i telefonia d’explotació de les diferents línies de la xarxa d’Alacant i dels passos a nivell del TRAM d’ Alacant.

En concret, l’actuació es durà a terme amb dos contractes, un per a les Línies 1, 2, 3, 4 i 5, tramviàries (5.440.160 euros, IVA inclòs), i un altre per a la Línia 9, ferroviària (2.226.400 euros, IVA inclòs), que, en conjunt, suposarà una inversió inicial de 7.666.560 euros, IVA inclòs, amb un termini de quatre anys.

La finalitat del servei a contractar és mantindre les instal·lacions en perfecte estat de funcionament i seguretat, garantint els millors nivells de qualitat.

L’objecte de les licitacions és definir l’abast, descriure els treballs i establir les condicions tècniques i funcionals que han de regir per a la realització del manteniment de les instal·lacions de senyalització i telefonia d’explotació de les línies de TRAM d’Alacant i dels passos a nivell de la xarxa d’FGV a Alacant.

Aquestes instal·lacions estan compostes per les seccions de Senyalització (elements de camp, senyals, circuits de via, comptadors d’eixos, accionaments d’agulles, caixes de via i armaris de via); Elements de cabina i llocs d’operador (Control de Trànsit Centralitzat, CTC, i llocs locals, enclavaments, xarxa de comunicacions i energia); Passos a nivell (passos a nivell ferroviaris classe C i creus per als vianants); i Telefonia d’explotació (centrals de Lloc de Comandament i estacions, pupitres de Lloc de Comandament i estacions i mòduls convertidors IP).