La Generalitat licita la instal·lació d'una fuita ferroviària entre les estacions de Luceros i Mercado del TRAM d'Alacant

Publicat
Arxivat com Noticias FGV, Notícies, Notícies TRAM.

  • L’objectiu és que totes les dependències i mecanismes estiguen en perfectes condicions de conservació per al seu ús
  • La xarxa d’Alacant posseeix un total de 22 aparells d’elevació, 8 ascensors i 14 escales mecàniques

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciat el procés de licitació dels contractes “Serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions i dependències de FGV a la província d’Alacant” i “Serveis de manteniment i conservació d’aparells elevació: ascensors i escales mecàniques en la xarxa de FGV a Alacant” per un import global de 4.185.598,12 euros, IVA inclòs.

En el primer contracte, per un valor de 3.302.107,67 euros, IVA inclòs, la finalitat és realitzar els manteniments preventius i reparacions necessàries, per a mantindre les instal·lacions i dependències de FGV en perfectes condicions de conservació.

Per a això, s’unificaran les labors de cristalleria, lampisteria, ferreria, contenidors de neteja, desembossaments de fosses sèptiques, lloguer de maquinària, compra de xicotet material industrial i de ferreteria, reparació de bombes, manteniment porta Lloc de Comandament i barreres d’aparcament, xicotet material de senyalització viària i señaléctica”, que abans s’executaven per part de diferents empreses.

Ascensors i escales mecàniques

Per al segon contracte, per un valor de 883.490,45 euros, IVA inclòs, s’ha elaborat un nou plec de condicions una vegada esgotada l’actual adjudicació, en el qual s’han inclòs les noves necessitats que amb el temps, l’experiència i les exigències de millora contínua s’han anat implementant.

El nou plec no sols recull un manteniment integral dels ascensors i escales mecàniques, sinó que a més suma treballs per a prolongar la vida útil dels equips i per a la millora de les prestacions que s’ofereixen als clients.

D’aquesta forma, el nou contracte incorpora, a més del manteniment de tots els equips, la conservació en horari no comercial; la cobertura total del manteniment correctiu; el manteniment dels elements de seguretat implementats en compliment de la norma UNEEN-115-2; la modernització d’ascensors i escales mecàniques; i el compliment d’Indicadors de Disponibilitat i Fiabilitat que garantisquen i milloren la prestació dels equips.

En l’actualitat, el TRAM d´Alacant disposa de 5 ascensors i 14 escales mecàniques per a l’ús dels seus clients, repartits per Luceros (2 i 6, respectivament); Mercado (2 i 4) i Marq-Castillo (1 i 4), a més d’un ascensor en les oficines de FGV situades en La Marina, i dos ascensors en els tallers Campello.