Publicat
Arxivat com Notícies.

  • La proposta prevista per a 2018 s’afegix a les 15 places  corresponents a l’exercici anterior
  • La empresa reserva un 13,3% per a persones amb diversitat funcional i fixa afavorir al gènere amb menor representació en cas de desempat

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) inclou en la seua Oferta d’Ocupació Pública corresponent a enguany 15 places per a les explotacions de València i Alacant, segons ha publicat hui el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

A l’oferta aprovada el passat mes de juny pel Consell d’Administració de FGV, cal afegir les 15 places corresponents a 2017 i que es presentaran de manera conjunta en els pròxims mesos, per la qual cosa l’Oferta d’Ocupació Pública prevista per a 2017 i 2018 serà de 30 places.

Les bases d’esta convocatòria es completaran en un procés de negociació amb els sindicats amb representació en l’empresa pública.

FGV hi ha  reservat fins a un 13,3% dels llocs per a persones amb diversitat funcional, sent el mínim exigit per Llei d’un 7%. Este percentatge es desglossa en dos llocs, un reservat a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i un altre per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A més i a fi de promoure la igualtat efectiva de gènere es tindrà en compte com a primer criteri de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera infrarrepresentat en l’empresa.

La proposta que s’ha aprovat correspon al 100% de la taxa de reposició d’acord amb el que establix la Llei 22/2017 de 29 de desembre de 2017 dels Pressupostos de la Generalitat per a 2018.

La relació de llocs a cobrir és la següent: 4 oficials per a Taller Machado; 3 oficials per a Tallers de València Sud; 3 maquinistes depòsit Tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials de línia electrificada; 1 oficial de subestacions i telecomandament.

A estes 15 places cal afegir les altres 15 corresponents a 2017:  2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials per a tallers Machado; 2 oficials per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea; i 1 factor de circulació en Creueta.