Publicat
Arxivat com Notícies.

En esta primera sessió han participat membres de distintes entitats integrades en CERMI Comunitat Valenciana
Este grup de treball té com a objectiu assessorar i participar en el compliment dels compromisos adquirits per l’empresa pública

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha celebrat la primera reunió de la Comissió de Seguiment del Pla d’Accessibilitat Universal de l’empresa pública que es va presentar el passat 22 de setembre i que té com a objectiu garantir un transport públic basat en criteris d’igualtat, dignitat, màxima autonomia, comoditat i seguretat.
A esta primera sessió de treball han assistit el director gerent de l’empresa pública, Juan Andrés Sánchez Jordà, el director de Client i Accessibilitat, Francesc Romeu, el president de Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Luis Vañó, i representants de distintes associacions i entitats que formen part d’esta comissió de seguiment com ONCE, COCEMFE, FESORD, FEVADACE, PREDIF, Plena Inclusió i Helix.

El pla previst per al període 2017-2023 és una de les mesures impulsades per la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que dirigix María José Salvador per a millorar el servei de transport que es presta des de FGV. L’elaboració del document ha comptat amb les aportacions de tots els col·lectius implicats i el seu objectiu és emmarcar qualsevol acció que ara o en el futur realitze FGV per a oferir un transport públic universal per a totes i tots.

El director gerent de FGV ha agraït la participació dels representants de les diferents entitats i ha animat a tots a continuar treballant en la implantació dels objectius del Pla d’Accessibilitat, “cal eliminar les barreres físiques però també tractar la discapacitat de manera global i actuar sobre tots els sistemes telemàtics, informàtics i de comunicació, com poden ser la web, les noves aplicacions mòbils o les màquines d’autovenda”.

Des de FGV s’ha anunciat que ja s’està treballant en l’obtenció del certificat de qualitat europeu UNIX 170.001 i 170.002 com a empresa ferroviària accessible i ha impulsat la constitució d’una comissió de treball en l’Associació d’Empreses Gestores de Transports Col·lectius Urbans (ATUC) especialitzada en accessibilitat.

També s’ha comunicat que s’està treballant per part de FGV i Stadler per a aconseguir un disseny plenament accessible en els trens duals que s’han d’incorporar al TRAM´d’Alacant en els pròxims anys. S’ha proposat que els integrants de la comissió participen el disseny definitiu del panell d’accés de les 59 màquines d’autovenda que incorporaran a la xarxa de Metrovalencia.

Objectius de la comissió

La Comissió de Seguiment participarà en el compliment dels compromisos adquirits per l’empresa pública en esta matèria. La finalitat d’esta comissió és fer el seguiment del Pla d’Accessibilitat de FGV, aportar propostes i recomanacions en les accions a desenrotllar, establir prioritats en les inversions previstes i assessorar a l’empresa en les accions presents i futures que desenrotlle en este àmbit.

La següent reunió de treball serà en el mes de novembre. Segons la matèria i temes a tractar en cada reunió, per part de FGV participaran els tècnics implicats. FGV es compromet tal com arreplega el seu Pla d’Accessibilitat, al control i seguiment de les millores permanents per a aconseguir un sistema ferroviari basat en els principis d’igualtat, dignitat, seguretat, màxima autonomia i comoditat per a tots els usuaris presents i futurs.