Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • La Conselleria ha aprovat el Catàleg d’Infraestructures Ferroviàries i Tramviàries de la Generalitat
  • La decisió ha sigut comunicada als presidents dels comités d’Empresa de València i Alacant

La Conselleria d`Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha aprovat el Catàleg d’Infraestructures Ferroviàries i Tramviàries de la Generalitat i ha adjudicat a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) la condició d’administrador de les mateixes. Per tant, passa a ser el titular de les infraestructures ferroviàries de l‘entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) i el responsable de la seua gestió, alhora que creix la posició de FGV com a empresa pública de transport referent en la Comunitat.

La dita decisió ha sigut comunicada per part de la direcció de FGV als presidents dels comités d’Empresa de València i Alacant i ara s’iniciarà el procés de traspàs entre FGV i l’EIGE per al canvi de titularitat de la propietat i gestió d’estes infraestructures.

La Conselleria pretén així ordenar les competències dels distints ens en relació amb la xarxa ferroviària de la Generalitat perquè puguen ser gestionats de forma òptima després del procés de reestructuració del sector públic que s’ha produït.

Fins a este moment, diverses entitats públiques tenien funcions d’administrador d’infraestructures de transport per ferrocarril de la Generalitat. La Conselleria ha volgut posar fi a esta situació per raons d’eficiència, tant tècniques com econòmiques, i ha adjudicat la condició d’administrador i gestor d’Infraestructures de Transport Ferroviari a FGV.

A més, la condició d’administrador de FGV satisfà l’interés general ja que constituïx una forma pràctica i eficient de funcionar a causa de la grandària i característiques de la xarxa, d’àmbit regional i aïllada, en la que només un ens és l’encarregat de gestionar el dia a dia de la infraestructura i dels servicis que presta.

D’esta manera, FGV assumix la condició d’administrador de totes les infraestructures de transport ferroviari i tramviari excepte aquelles que per la seua peculiar naturalesa necessiten una gestió més àmplia que la ferroviària.

En este cas es troba l’aparcament subterrani de la plaça dels Estels d’Alacant de la Xarxa Tram que la seua gestió, conservació, manteniment i explotació serà competència de l’entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE). Encara que la ubicació d’este aparcament està vinculat a la infraestructura ferroviària, funciona de forma independent i el seu objectiu no és donar servici a un transport públic per a la ciutadania, pel que s’ha considerat que EIGE compta amb mitjans més apropiats per a la seua gestió que FGV que és una entitat l’àmbit de treball de la qual és clarament ferroviari.