Publicat
Arxivat com Corporativo, Noticias FGV, Notícies, RSC.

La empresa subministradora garantix l’origen 100% renovable del consum elèctric de les seues explotacions

En 2018 l’entitat de la Generalitat destina 7,7 milions d’euros a este contracte de subministrament

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha rebut, per part de l’empresa que subministra l’energia elèctrica necessària per al funcionament de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, la garantia de què procedix d’origen 100% renovable.

L’empresa Gas Natural Comercialitzadora S.A. es l’encarregada de subministrar esta energia a FGV durant 2018, per un import de 7,7 milions d’euros, IVA inclòs.

La garantia d’origen 100 % renovable de l’energia elèctrica ve regulada per la transposició a la legislació espanyola de la Directiva europea 2009/28/CE i té com a objectiu assegurar als consumidors finals d’electricitat que una quantitat equivalent al total del seu consum elèctric s’ha obtingut a partir de fonts renovables.

Estes garanties s’emmarquen dins dels plans de la Unió Europea de foment de l’ús de fonts d’energia renovable i cogeneració d’alta eficiència per a reduir les emissions de CO2 i altres gasos d’Efecte d’Hivernacle a fi de mitigar els efectes del Canvi Climàtic i la dependència energètica dels Estats Membres, plans en què es reconeixen les dites Garanties d’Origen.

FGV d’esta manera contribuïx a l’impuls a les energies renovables i exercix el paper establit pel “Pla d’Estalvi i Eficiència Energética de la Generalitat Valenciana (2016-2025)” per a les empreses del sector públic de la Generalitat.

Contracte de subministrament

En 2018, FGV s’ha unit a altres explotacions de transport espanyoles com Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) Metro Bilbao, SA, Euskal Trenbide Sarea / Xarxa Ferroviària Basca (ETS), Metro Màlaga, SA, Tramvies Urbans de Saragossa, SL, i Societat Concessionària Tramvia de Múrcia per a contractar en condicions més favorables.
Entre les set xarxes ferroviàries promotores del concurs públic consumixen uns 500 gigavatios hora (GWh) anuals, per un import estimat de 33,5 milions d’euros, més la tarifa regulada que cada empresa liquida al seu distribuïdor. Este consum equival al de totes les llars d’una població superior a 600.000 habitants.

La licitació conjunta del subministrament per part d’unes quantes empreses ferroviàries —per sèptim any consecutiu— perseguix l’objectiu d’aconseguir les millors condicions de contractació possibles en cada moment, en el marc dels esforços que realitzen les empreses públiques i concessionàries per a minorar costos i optimitzar recursos.

En esta ocasió, en un context d’alçada de preus que podia implicar un augment de costos de l’orde del 15% per a les empreses, l’adjudicació ha pres forma de contracte indexat, en el que el preu s’ajusta segons l’evolució diària i horària del mercat. Així mateix, el contracte conté una clàusula de flexibilitat que permet traslladar-ho a preu fix si les condicions del mercat ho aconsellen.