Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • La diferents categories sol•licitades permeten la participació d’un màxim de 1.570 aspirants, 1.050 a València i 520 a Alacant

  • La convocatòria es realitza seguint els criteris de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat arreplegats en la legislació vigent

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha ampliat fins al pròxim 28 de maig el termini per a inscriure’s en les 12 borses d´ocupació temporal que permetran seleccionar el personal necessari de futures incorporacions en les explotacions de València i Alacant, segons les necessitats de l’empresa i en compliment dels criteris d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat arreplegats en la Llei 10/2010 de 9 de juliol de la Generalitat. L’anunci i bases d’esta convocatòria estan arreplegats en l’edició del 8 de maig del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), així com en la web de fgv www.fgv.es.

Junt amb esta ampliació s’ha modificat l’apartat relatiu a les exigències d’aptitud mèdica i psicològica que FGV té estipulades per a determinar si una persona pot ocupar estos lloc de treball. De manera que s’ha afegit en la descripció del reconeixement mèdic que serà necessari “no patir malaltia i/o discapacitat física psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenrotllament del lloc a ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones”.

Amb estes borses FGV obri la possibilitat de registrar a 1.570 aspirants (520 a Alacant i 1.050 a València) per a un total de 12 categories professionals. Els llocs per als que s’obri el procés d’inscripció són: Atenció al Client València i Alacant; Cap/a de Circulació de València i Alacant; Maquinistes Alacant, Metrovalencia i tramvia València; Oficials taller València i Alacant; Vies i Obres València i Alacant; i Oficis Elèctrics de Manteniment a València.

Estes borses es constituïxen per mitjà d’un concurs de mèrits. Els requisits que es tenen en compte són, per orde d’importància: formació/coneixement reglat (50-70%), experiència (25%), idiomes (% segons borsa) i en algún cas segons necessitats, permís de conducció. També es valora amb un 5%, que l’aspirant haguera causat baixa en FGV de forma no voluntària en l’acomiadament col•lectiu de 2012, amb la qual cosa s’ha arreplegat el plantejament realitzat pels sindicats i un compromís plasmat en l’acord del dit acomiadament col•lectiu. En les llistes es reserva un 2% de llocs a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

Per a la determinació de les bases de la convocatòria s’ha comptat amb la participació i aportacions de la representació legal dels treballadors en FGV.

La vigència d’estes borses de treball temporal serà de dos anys, llevat que per a algun lloc es realitzara abans un concurs d’ingressos (Oferta Pública d’Ocupació, segons Taxa de Reposició de FGV), i en este cas esta borsa en qüestió quedaria anul•lada i es generaria una nova, amb els aprovats sense plaça.

El termini previst entre el dia de publicació de l’anunci en el DOGV i el moment en què les 12 borses estiguen operatives i es puga recórrer als seus integrants per a cobrir les necessitats temporals de FGV que siguen autoritzades, és d’uns 60 dies. Pel que la previsió de l’empresa és que les borses estiguen operatives en la primera setmana de juliol de 2017.

En l’actualitat, FGV té en vigor quatre borses de treball temporal (maquinistes a València i Alacant, circulació a Alacant i Taller a València), que conclouen la seua vigència el 20 de maig, per la qual cosa s’ha previst prorrogar la dita vigència fins a la Entrada en vigor de les que ara es pretén constituir.